8 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

8 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

8. sınıf Türkçe konu anlatımı, Türkçeyi doğru telaffuz etme ve anlama konusunda oldukça yardımı olan Türkçe konu anlatımı, ilk okul seviyesinde tüm öğrencilere verilmektedir. 8. sınıf Türkçe konu anlatımı, içerisinde bir çok konu barındırmaktadır burada bir kaçından bahsedeceğiz.

8. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı;
  • Sözcükte Anlam: Düzgün bir anlamı olan en küçük ses olaylarına sözcük denir. Sözcükler cümleyi oluşturan unsurlar olarak bilinir. Sözcükler kendi başlarına anlamlı olmasıyla birlikte, cümlede de anlam kazanmaktadır. Bu sayede değişik anlamlarda kullanılabilir. Bu anlamlar şöyle sıralanabilir; Gerçek ve mecaz anlam, somut ve soyut anlam, terim anlam, eş anlam, karşıt anlam, deyim, sesteş sözcükler, dolaylama, yansıma sözcükler, ikileme, ad aktarması gibi karşımıza çıkmaktadır.
  • Cümlede Anlam: Cümle genellikle yargı bildiren sözcük yada söz öbeği olarak nitelendirilir. Bir sözün yargı bildirmesi, şahıs ve kip bildirecek biçimde çekimlenmesi ile meydana gelir. Bu niteliği taşıyan tek bir sözcük cümle olabileceği gibi, birbirini tamamlayan bir çok sözcük de cümle özelliği taşıyabilir.
  • Paragrafta Anlam: Paragraf, bir düşünce dizisini tam olarak anlatabilmek ve aktarabilmek için bir araya getirilen cümleler grubudur. Paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu işlediği gibi aynı düşünceyi açıklar veya destekler niteliktedir. Paragrafta anlam, genellikle, tek bir düşünce etrafında meydana geldiği için kendi içinde bir bütünlük oluşturabilir. Kendinde önceki yada sonraki paragrafa bir bağlılık şartı yoktur. Paragrafın anlatım şekilleri; Açıklayıcı anlatım, tartışmacı anlatım, öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım gibi anlatım şekilleri vardır.
  • İsim (Ad): Varlıkları karşıladıkları gibi kavramları da karşılayan sözcüklerdir. Adlarla karşıladıkları kavram ve nesneler arasında çok sıkı bir bağ vardır diyebiliriz. Bunlar daima birbirlerini anımsatan tür olarak bilinir. Kavramlar için ise bu kadar belirgin bir bağın olduğunu söylemek yanlış olur. İsimler varlıklara veriliş olarak; cins isim, özel isim olarak ikiye ayrılır. Varlıkların sayılarına göre ise; Tekil isim, çoğul isim ve topluluk ismi diyebiliriz. Varlıkların niteliklerine göre ise; somut isim ve soyut isim olarak karşımıza çıkar.
  • Zamir (Adıl): İsimlerin yerini tutarak varlıklara karşılık gelen sözcüklere denir. Adıllar sözcük halinde olabileceği gibi, ek halinde de görülebilir. Zamirler cümlelerde varlıkların isimlerine göre kullanılabilen ve isimlerin yerine getirdiği tüm işlevleri yerine getirebilen sözcük türüdür. Türkçe de herhangi bir sözcüğü zamir olarak nitelendirmek yanlış olur. Bu nedenle pek çok isim soylu sözcük gibi adıllar da cümlelerde çeşitli görevlerde yer alabilir. Sözcük halindeki zamirler; Kişi zamiri, işaret zamiri, belgisiz zamir ve soru zamiri olarak bilinir. Ek halinde ki zamirler ise; iyelik zamirleri ve ilgi zamirleri olarak bilinir.
  • Sıfat (Ön Ad): Tükçe de genel olarak isimleri niteleyen be belirten sözcükler olarak bilinmektedir. Sıfatların var oluşu isimlere bağlıdır. Bundan dolayı sıfatlar tek başına kullanılamaz ve anlam içermez. Bu nedenle sıfatlar karşımıza tamlama olarak çıkar. Sıfatlar kendi içlerinde; Belirtme ve niteleme olarak ikiye ayrılır.
  • Zarf (Belirteç): Adların varlıklarını yada isimlerini tam olarak karşılar. Fiillerin ise hareketlerini ve oluşlarını karşılar. Durumların bilindiği gibi nasıl belirli nitelikleri var ise fiillerinde belirli ölçüde nitelikleri var kabul edilir. Yani kısaca fiillerin niteliğini bildiren sözcüklere de zarf denir. Zarflar kendi içlerinde; durum zarfları, zaman zarfı, yön zarfı, miktar zarfları, soru zarfları olarak beşe ayrılmaktadır.
  • Fiil (Eylem): Bilindiği üzere isimler varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklerdi, Fiiller ise hareketleri, oluşları,durumları karşılamaktadır. Genel anlamda fiiller, mastar halinde ifade edilmektedir. Anlam niteliklerine göre fiiller; kılış, durum ve oluş olarak üçe ayrılırlar. Fiillerde kip ise; haber kipleri ve dilek kipleri olarak bilinir.
Son Güncelleme : 14.02.2021 07:04:27
8 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

8 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "8 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı"
İyi günler ben deneme sınavlarında Türkçe bölümünde çok zorlanıyorum. Netlerimi yükseltebilmem için bana önereceğiniz bir tavsiye var mı? Ayrıca sınavlar da en çok hangi konular çıkmakta bilgi verir misiniz? Ayrıca ek fiili açıklanmamıssınız, ek fiilin ne olduğunu açıklayabilir misiniz? Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
Aytün . 08.09.2018 00:41:38
CEVAP YAZ
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı; İlkokul derecesi olan 3. sınıf öğrencilerine temel dersler olarak Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Hayat bilgisi ve İngilizce dersleri verilmektedir. 3. sınıf öğrencileri bazı dersleri son olarak görmüş oluyor bu sınıf derecesin...
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler konu anlatımı, Türkçe'nin temel konularından bir tanesidir. İlerleyen konuları iyice kavrayabilmek ve birbiri ile bağdaştırıp mantığa oturtabilmek adına zamirler konu anlatımını bilmek oldukça önemlidir.Zamir: Bir diğer adı ''adıl'' olan zam...
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde pasif taşıma, aktif taşıma, koloniler, canlıların sınıflandırılması, bakteriler, hormonlar gibi konular yer alır. 9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde en önemli olan konular organeller,...
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar konu anlatımı, kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, özellikle kullanıldığı cümlelerde söz ve söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerin tümüne denilmektedir. Bağlaçlar konu anlatımı kapsamında bağlaçlar edatlardan değişik olarak c...
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı, günlük hayatımızda basit işlemlerden zor işlemlere kadar her alanda kullanılan bir konudur. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek çok önemlidir. bu grafikler arasında çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği bulun...
Tarih Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
Tarih konu anlatımı, tarihte ilk Türk devletleri denince akla önce Asya ve Avrupa'da kurulan devletler gelmektedir. Karadeniz'in kuzey kısmından Tuna nehrine kadar uzanan bölgede yaşayan halk İskitlerdir. Asya Hun imparatorluğu, Mete han zamanında e...
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9. sınıf coğrafya konu anlatımı içerisinde anlatılan konu başlıkları doğa ve insan, harita bilgisi, coğrafi konum kavramları, saat dilimleri, tarih değiştirme çizgisi, zaman problemleri, dünyanın şekli ve hareketleri, mevsimler ve özellikleri, atmosf...
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler konu anlatımı, matematiğin önemli konularından biridir. 4. ve 5. sınıf matematik müfredat konularından olup birikimli olarak devam etmektedir. İlerde çeşitli işlemlerde öğrencilerin karşılarına çıktığından iyice öğrenilmesi şart olan konular...
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda açılar konu anlatım, nokta konusu ile başlar ve geometrinin temel konularından biridir. Doğruda açılar konusu özellikle lise derslerinde ayrıntılı bir şekilde okutulmaktadır. O zaman nokta bir doğruyu oluşturan başlangıç büyüklüğü olmayan olu...
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 sınıf fen konu anlatımı, vücudumuzdaki sistemler konusu, sindirim sistemi ağızda başlar ve anüste son bulur. Sindirim sistemi organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince barsak, anüsten meydana gelir. 7 sınıf fen konu anlatımı içinde yer alan s...
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları kişilerin yazılarda daha anlaşılır ve benimsenen bir dil kullanmaları için geniş kapsamlı bir konudur. Yazım kuralları konu anlatımı bir çok kaynak kitaplarda farklı şekillerde yer alır. Örnekler vererek...
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları sözel konular olduğu için öğrenciler tarafından sevilen konulardır. Özellikle günlük hayatta var olan edebiyat çok ilgi çekmektedir. 9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları içerisinde güzel sanatlar ve edebiyat...

 

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı
Mantık Konu Anlatımı
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
6 Sınıf Fen Konu Anlatımı
9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı
Çember Konu Anlatımı
İşlem Konu Anlatımı
Fen Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Popüler İçerik
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal sayılar konu anlatımı, doğal sayılar 0 dan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılardır. 'N' harfi ile gösterilir. Doğal sayılar rakamlar sayesi...
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9.sınıf kümeler konu anlatımı, kitaplarında kümeler yapısı kurulduktan sonra diğer matematik yapılarına geçiş yapılır. Bu nedenle kitaplarda ilk yer a...
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10. sınıf matematik konu anlatımı, genellikle zor ve uğraştırıcı fakat konuya hakim olduktan sonra sevilen konuların olduğu bir yıldır. Fakat bu konul...
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı; Fiziksel ve psikolojik olan karakterlerin anne ve babadan çocuklarına aktarılması bu karakterlerin iç güdü davranışları ile nes...
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konu anlatımı, Atatürk ilkeleri halkın mutluluğunu huzurunu refah seviyesinin yükselmesini amaçlayan birlik ve bera...
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar konu anlatımı genellikle anlaşılması zor olan konular arasındadır. Dalgalar konusu 10.sınıf müfredatında, optik ünitesi içerisinde yer alır. ...
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı, genellikle sözcüklere cümlelerde görev verilirken ve bu sözcüklerden yeni kelimeler türetileceği zaman ilk olarak eklere yer veri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022