Felsefe Konu Anlatımı

Felsefe Konu Anlatımı

Felsefe Konu Anlatımı, Felsefe insanın düşünme, merak etme, anlama ve öğrenme çabasının ürünüdür. Felsefe öznel bir etkinliktir ve felsefenin açıklamalarında bitmişlik yoktur. Felsefe tüm varlık alanını konu edildiği için zorunlu olarak diğer alanlarla ilişki halindedir.

Felsefe Konu Anlatımı
 • Bilgi Felsefesi: Varlıkların bilincimizden bağımsız kendi başlarına nesnel dünyada yer almalarına "gerçeklik" denir.
 • Bu varlıkların bilincimizle ilişkilendirilerek bir yargı ya da önerme şeklinde ifade edilmelerine ise doğruluk denir.
 • Süje (özne) ve obje (nesne) arasındaki etkileşimin bir ürünü olarak bilgi elde edilir. Ancak öznelerin nesneleri kavrama şekli her defasında farklılık gösterdiğinden birden çok bilgi türünü ortaya çıkarmaktadır.
 • İnsanın yaşantısıyla elde ettiği sistemsiz ve gelişigüzel bilgilere gündelik bilgi denir. Ocağın üstüne koyduğumuz çaydanlığın bir süre sonra kaynayacağını bilmek gündelik bilgiye;suyun 100 derecede kaynayacağını bilmek bilimsel bilgiye örnektir.
 • Varlık Felsefesi: Varlık felsefesi varlığı bir bütün olarak inceler.
 • Bilimler varlığın var olduğunu kabul ederler. Doğa bilimleri reel (gerçek) varlığı formel bilimler ise ideal (düşünsel) varlığı temel alırlar.
 • Her bilim kendi konu ve yöntemine göre varlığın belirli bir bölümünü inceler. Bilimlerin çalışma alanlarında yer almayan kimi sorunları Varlık Felsefesi (ontoloji) inceler.
 • Ruh var mıdır?, Varlığın var olma amacı nedir?, Ölüm bir yok oluş mudur? gibi metafizik ve ontolojik içerikli sorular varlık felsefesinin ele aldı bazı problemlerdir.
 • Ahlak Felsefesi: Ahlak felsefesi (etik) iyi ve kötü eylemlerin neler olduğunu araştıran bir felsefe çalışma dalıdır.
 • İyi, ahlakça olumlu bulunan ve kabul gören davranışlarken kötü, ahlakça olumsuz bulunan ve onay bulmayan davranışlardır.
 • İnsanın bilerek ve isteyerek davranışta bulunması onun özgür bir iradeye sahip olduğu fikrinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İnsan iradesini kullanırken özgür müdür? sorusu ahlak felsefecilerinin yanıt aradığı temel sorulardan biri olmuştur. Bu konuda üç ana düşünce bulunmaktadır. Bunlardan ilki bireyin davranışta bulunurken iradesini serbestçe kullanabileceğine inanan indeterminizm. İkincisi bireyin iradesini pek çok etkenin belirlediğini söyleyen determinizm ve üçüncü olarak ise, insanın kısmen özgür, kısmen topluma bağımlı olduğunu söyleyen oto determinizm'dir.
 • Sanat Felsefesi: Sanatsal etkinlikler, insanla doğadaki varlıklar arasında kurulan estetik ilişkinin bir ürünüdür.
 • Sanat etkinliklerine konu olan varlıklar "sanat objesi" olarak tanımlanırlar. Felsefe açısından sanat irdelendiğinde "bir sanat ürünü nasıl ortaya konulmalıdır?" sorusu ile karşılaşılmaktadır. Bu soruya cevap arayan ve aynı zamanda sanata bakış şeklini de belirleyen üç temel kuram karşımıza çıkmaktadır: Taklit kuramı, yaratma kuramı ve oyun kuramı.
 • Siyaset Felsefesi: Siyaset felsefesi en iyi yönetim biçimi ve düzenin nasıl kurulması gerektiğini araştıran bir felsefe bölümüdür. Bir arada yaşamak için tek tek bireylerin oluşturduğu bütüne toplum denir. Toplumdaki bireylerin aynı ilke ve amaçlar etrafında, bir toprak parçası üzerinde oluşturdukları vatanı koruyan ve devamını sağlayan siyasi egemenlik gücüne sahip örgütlü kuruma devlet denir. Siyaset felsefesi toplumsal düzen devlet fikrinin nasıl ortaya çıktığını ele alır.
Son Güncelleme : 27.02.2021 06:54:05
Felsefe Konu Anlatımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Felsefe Konu Anlatımı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Felsefe Konu Anlatımı"
Bu yıl üniversite sınavına hazırlanıyorum. Sınav yaklaşınca eksiklerimi belirleyip tamamlamaya çalışıyorum. Eksik olan derslerimden biri de felsefe. Felsenin konusu çok uzun ve fazla. Felsefe nedir? Felsefenin konuları nelerdir?
Yasemin . 09.09.2018 12:53:41
CEVAP YAZ
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı; İlkokul derecesi olan 3. sınıf öğrencilerine temel dersler olarak Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Hayat bilgisi ve İngilizce dersleri verilmektedir. 3. sınıf öğrencileri bazı dersleri son olarak görmüş oluyor bu sınıf derecesin...
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler konu anlatımı, Türkçe'nin temel konularından bir tanesidir. İlerleyen konuları iyice kavrayabilmek ve birbiri ile bağdaştırıp mantığa oturtabilmek adına zamirler konu anlatımını bilmek oldukça önemlidir.Zamir: Bir diğer adı ''adıl'' olan zam...
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde pasif taşıma, aktif taşıma, koloniler, canlıların sınıflandırılması, bakteriler, hormonlar gibi konular yer alır. 9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde en önemli olan konular organeller,...
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar konu anlatımı, kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, özellikle kullanıldığı cümlelerde söz ve söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerin tümüne denilmektedir. Bağlaçlar konu anlatımı kapsamında bağlaçlar edatlardan değişik olarak c...
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı, günlük hayatımızda basit işlemlerden zor işlemlere kadar her alanda kullanılan bir konudur. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek çok önemlidir. bu grafikler arasında çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği bulun...
Tarih Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
Tarih konu anlatımı, tarihte ilk Türk devletleri denince akla önce Asya ve Avrupa'da kurulan devletler gelmektedir. Karadeniz'in kuzey kısmından Tuna nehrine kadar uzanan bölgede yaşayan halk İskitlerdir. Asya Hun imparatorluğu, Mete han zamanında e...
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9. sınıf coğrafya konu anlatımı içerisinde anlatılan konu başlıkları doğa ve insan, harita bilgisi, coğrafi konum kavramları, saat dilimleri, tarih değiştirme çizgisi, zaman problemleri, dünyanın şekli ve hareketleri, mevsimler ve özellikleri, atmosf...
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler konu anlatımı, matematiğin önemli konularından biridir. 4. ve 5. sınıf matematik müfredat konularından olup birikimli olarak devam etmektedir. İlerde çeşitli işlemlerde öğrencilerin karşılarına çıktığından iyice öğrenilmesi şart olan konular...
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda açılar konu anlatım, nokta konusu ile başlar ve geometrinin temel konularından biridir. Doğruda açılar konusu özellikle lise derslerinde ayrıntılı bir şekilde okutulmaktadır. O zaman nokta bir doğruyu oluşturan başlangıç büyüklüğü olmayan olu...
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 sınıf fen konu anlatımı, vücudumuzdaki sistemler konusu, sindirim sistemi ağızda başlar ve anüste son bulur. Sindirim sistemi organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince barsak, anüsten meydana gelir. 7 sınıf fen konu anlatımı içinde yer alan s...
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları kişilerin yazılarda daha anlaşılır ve benimsenen bir dil kullanmaları için geniş kapsamlı bir konudur. Yazım kuralları konu anlatımı bir çok kaynak kitaplarda farklı şekillerde yer alır. Örnekler vererek...
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları sözel konular olduğu için öğrenciler tarafından sevilen konulardır. Özellikle günlük hayatta var olan edebiyat çok ilgi çekmektedir. 9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları içerisinde güzel sanatlar ve edebiyat...

 

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı
Mantık Konu Anlatımı
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
6 Sınıf Fen Konu Anlatımı
9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı
Çember Konu Anlatımı
İşlem Konu Anlatımı
Fen Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Popüler İçerik
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9.sınıf kümeler konu anlatımı, kitaplarında kümeler yapısı kurulduktan sonra diğer matematik yapılarına geçiş yapılır. Bu nedenle kitaplarda ilk yer a...
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10. sınıf matematik konu anlatımı, genellikle zor ve uğraştırıcı fakat konuya hakim olduktan sonra sevilen konuların olduğu bir yıldır. Fakat bu konul...
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı; Fiziksel ve psikolojik olan karakterlerin anne ve babadan çocuklarına aktarılması bu karakterlerin iç güdü davranışları ile nes...
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konu anlatımı, Atatürk ilkeleri halkın mutluluğunu huzurunu refah seviyesinin yükselmesini amaçlayan birlik ve bera...
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar konu anlatımı genellikle anlaşılması zor olan konular arasındadır. Dalgalar konusu 10.sınıf müfredatında, optik ünitesi içerisinde yer alır. ...
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı, genellikle sözcüklere cümlelerde görev verilirken ve bu sözcüklerden yeni kelimeler türetileceği zaman ilk olarak eklere yer veri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022