Organik Kimya Konu Anlatımı

Organik Kimya Konu Anlatımı

Organik kimya konu anlatımı kimya konularının en çok sevilen bölümlerini kapsar. Özellikle LYS sınavında organik kimya konu anlatımı ile ilgili çok fazla soru gelmektedir. Ayrıca günlük hayatta en çok kullanılan bilgiler bu bölümde bulunmaktadır.

Molekül yapıları; Kimyasal türler birbirlerini yaklaştıklarında değerlik elektronlarını birbirlerine aktarabilir veya ortaklaşa kullanabilirler. Bu tepkimeler sonucunda atomlar arasında çekim kuvvetleri oluşur. Aynı yada farklı tür atomların kuvvetli etkileşimler ile birliktelik sağlamalarını sağlayan kuvvetlere kimyasal bağ denir. Kimyasal bağ oluşurken dışarıya enerji verilir. Bağları ayırmak amacıyla verilen enerji, atomlar bağ yaparken ortaya çıkan enerjiye eşittir. Bu enerjiye kimyasal bağ enerjisi denir. Bağ oluşumunda atomların değerlik elektron sayılarını 2 ye tamamlamasına dublet, 8 e tamamlanmasını ise oktet kuralı denir.

Elektronegatiflik kavramı; Elektronegatiflik, bir atomun elektronlarını çekme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Elektronegatiflik aynı periyotta sağa doğru genellikle artarken aynı grupta yukarı doğru da genellikle artar.

Alkanlar (parafinler); Yapılarında temel olarak karbon ve hidrojen elementlerin içeren bileşiklere hidrokarbon denir. Hidrokarbonlar alifatik hidrokarbonlar ve aromatik hidrokarbonlar olmak üzere iki ana sınıfa ayrılır. Alifatik hidrokarbonlar da C atomları birbirine tekli bağlarla bağlanmışsa oluşan hidrokarbona doymuş hidrokarbon denir. Karbon atomları arasında çift bağ ve üçlü bağ var ise bu tür hidrokarbonlara da doymamış hidrokarbonlar denir. Alkanlar apolar maddelerdir. Bu nedenle suda çözünmezler. Benzen ve karbon tetraklorür gibi çözücülerde çözünürler. Molekülleri arasında yalnızca London kuvvetleri vardır. Bu nedenle karbon sayısı arttıkça kaynama noktaları yükselir. Aynı sayıda karbon içeren alkanlarda dallanma arttıkça kaynama noktası azalır. Oda koşullarında alkanların ilk dört üyesi gaz, 5- 17 karbon içeren sıvı, diğerleri ise katıdır.

Polialkoller ve özellikleri; Mono alkollerden daha fazla hidrojen bağı içeriklerinden kaynama noktaları yüksektir. OH sayısının artması ile sudaki çözünürlükleri artar. Polialkoller su çekicilik özelliğine sahip oldukları için kozmetikte, tütün endüstrisinde nem koruyucu olarak kullanılır. Ayrıca kondenzasyon, halkalaşma ve polimerleşme tepkimeleri verirler.

Amidler; Karboksilik asit türevleri içerisinde aktifliği en düşük olan gruptur. Zayıf baz özelliği gösteren amidler oldukça polar bileşiklerdir. Suyla hidrojen bağı oluştururlar. Asit ve bazların sulu çözeltilerinde hidroliz olurlar. Doğada bol bulunurlar. Sekonder ve tersiyer amidlerde azota bağlı olan alkil grupları N-alkil olarak adlandırılır.

Amino asitlerin genel özellikleri; Amino asitler katı haldeyken iç tuz yapısında bulunurlar. İç tuz karboksil grubundaki H iyonunun, azot atomundaki eşlenmemiş elektrona göç etmesiyle oluşur. Bu şekilde oluşan dipolar (iki kutuplu iyonlar) zwitter iyonu olarak bilinir. Amino asidin sulu çözeltilerinde artı, eksi ve dipolar iyonun formu dengededir. Bazı pH'lerde dipolar iyon derişiminin maksimum ve bu iyon derişiminin anyon ve katyon derişimine eşit olduğu noktaya izoelektrik nokta denir. Bu noktada aminoasit nötr bir molekül gibi davranır ve elektriksel alanda anot veya katoda sapmaz. Amino asit çözeltisine asit katıldığında karboksilat iyonu proton alarak nötrleşir.

Alkollerin adlandırılması; -OH grubu bulunduran en uzun karbon zinciri (ana zincir) seçilir ve -OH grubunun en yakın olduğu karbon zincirinin ucundan numaralandırma yapılır. Ana zincirde -OH grubu dışındaki atomların ve grupların zincirindeki yerleri belirlenir. -OH grubunu taşıyan karbon atomunun numarası ve zincirle aynı sayıdaki karbon atomu bulunduran alkanın adı yazılır ve sonuna -ol eki getirilir.

Eterler; Su molekülündeki hidrojen atomlarının yerine R- gruplarının geçmesiyle oluşan bileşiklere eter denir. Polar yapıya sahip olan eterler, molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturmazlar. Aynı karbon sayılı alkollere göre kaynama noktaları düşüktür. Az sayıda C atomu içerenler suda çözünürler. Homolog sıra oluştururlar. Aynı karbon sayılı monoalkollerle eterler birbirinin izomeridir. Metil alkol tek karbonlu olduğundan izomeri olan bir eter yoktur. Organik maddeler için iyi bir çözücüdürler.
Son Güncelleme : 17.02.2021 22:05:46
Organik Kimya Konu Anlatımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Organik Kimya Konu Anlatımı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Organik Kimya Konu Anlatımı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı; İlkokul derecesi olan 3. sınıf öğrencilerine temel dersler olarak Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Hayat bilgisi ve İngilizce dersleri verilmektedir. 3. sınıf öğrencileri bazı dersleri son olarak görmüş oluyor bu sınıf derecesin...
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler konu anlatımı, Türkçe'nin temel konularından bir tanesidir. İlerleyen konuları iyice kavrayabilmek ve birbiri ile bağdaştırıp mantığa oturtabilmek adına zamirler konu anlatımını bilmek oldukça önemlidir.Zamir: Bir diğer adı ''adıl'' olan zam...
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde pasif taşıma, aktif taşıma, koloniler, canlıların sınıflandırılması, bakteriler, hormonlar gibi konular yer alır. 9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde en önemli olan konular organeller,...
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar konu anlatımı, kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, özellikle kullanıldığı cümlelerde söz ve söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerin tümüne denilmektedir. Bağlaçlar konu anlatımı kapsamında bağlaçlar edatlardan değişik olarak c...
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı, günlük hayatımızda basit işlemlerden zor işlemlere kadar her alanda kullanılan bir konudur. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek çok önemlidir. bu grafikler arasında çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği bulun...
Tarih Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
Tarih konu anlatımı, tarihte ilk Türk devletleri denince akla önce Asya ve Avrupa'da kurulan devletler gelmektedir. Karadeniz'in kuzey kısmından Tuna nehrine kadar uzanan bölgede yaşayan halk İskitlerdir. Asya Hun imparatorluğu, Mete han zamanında e...
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9. sınıf coğrafya konu anlatımı içerisinde anlatılan konu başlıkları doğa ve insan, harita bilgisi, coğrafi konum kavramları, saat dilimleri, tarih değiştirme çizgisi, zaman problemleri, dünyanın şekli ve hareketleri, mevsimler ve özellikleri, atmosf...
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler konu anlatımı, matematiğin önemli konularından biridir. 4. ve 5. sınıf matematik müfredat konularından olup birikimli olarak devam etmektedir. İlerde çeşitli işlemlerde öğrencilerin karşılarına çıktığından iyice öğrenilmesi şart olan konular...
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda açılar konu anlatım, nokta konusu ile başlar ve geometrinin temel konularından biridir. Doğruda açılar konusu özellikle lise derslerinde ayrıntılı bir şekilde okutulmaktadır. O zaman nokta bir doğruyu oluşturan başlangıç büyüklüğü olmayan olu...
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 sınıf fen konu anlatımı, vücudumuzdaki sistemler konusu, sindirim sistemi ağızda başlar ve anüste son bulur. Sindirim sistemi organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince barsak, anüsten meydana gelir. 7 sınıf fen konu anlatımı içinde yer alan s...
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları kişilerin yazılarda daha anlaşılır ve benimsenen bir dil kullanmaları için geniş kapsamlı bir konudur. Yazım kuralları konu anlatımı bir çok kaynak kitaplarda farklı şekillerde yer alır. Örnekler vererek...
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları sözel konular olduğu için öğrenciler tarafından sevilen konulardır. Özellikle günlük hayatta var olan edebiyat çok ilgi çekmektedir. 9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları içerisinde güzel sanatlar ve edebiyat...

 

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı
Mantık Konu Anlatımı
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
6 Sınıf Fen Konu Anlatımı
9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı
Çember Konu Anlatımı
İşlem Konu Anlatımı
Fen Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Popüler İçerik
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal sayılar konu anlatımı, doğal sayılar 0 dan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılardır. 'N' harfi ile gösterilir. Doğal sayılar rakamlar sayesi...
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9.sınıf kümeler konu anlatımı, kitaplarında kümeler yapısı kurulduktan sonra diğer matematik yapılarına geçiş yapılır. Bu nedenle kitaplarda ilk yer a...
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10. sınıf matematik konu anlatımı, genellikle zor ve uğraştırıcı fakat konuya hakim olduktan sonra sevilen konuların olduğu bir yıldır. Fakat bu konul...
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı; Fiziksel ve psikolojik olan karakterlerin anne ve babadan çocuklarına aktarılması bu karakterlerin iç güdü davranışları ile nes...
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konu anlatımı, Atatürk ilkeleri halkın mutluluğunu huzurunu refah seviyesinin yükselmesini amaçlayan birlik ve bera...
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar konu anlatımı genellikle anlaşılması zor olan konular arasındadır. Dalgalar konusu 10.sınıf müfredatında, optik ünitesi içerisinde yer alır. ...
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı, genellikle sözcüklere cümlelerde görev verilirken ve bu sözcüklerden yeni kelimeler türetileceği zaman ilk olarak eklere yer veri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022