Sözcük Türleri Konu Anlatımı

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

Sözcük türleri konu anlatımı ; İnsanlar duygu, düşünce ve isteklerini uygun cümlelerle anlatmaya çalışır. Ve bu kurulan cümlelerin her biri sözcüklerden oluşur. Bir çok sözcük çeşidi vardır. Bu sözcükler farklı alanlarda incelenebilir. Kurulan cümlelerde her bir sözcüğün farklı görevi vardır. Sözcüklerin üstlendiği bu görevler onların türlerini belirler. Sözcükler cümledeki kullanma yerine ve şekline göre isimlendirilir. Bu yüzden bir sözcüğün türünü öğrenmek için cümledeki yerine bakmak gerekir. Sözcük türleri konu anlatımda örneklendirmeler yapılabilir ve bu örneklerle konu daha kolay anlaşılır ve kavranır. Sözcük türleri konu anlatımında çeşitleri anlamlarıyla birlikte öğrenmeli. Sözcükler tür bakımından üç gruba ve 8 ayrı türe ayrılır.

Sözcük türleri konu anlatımı ve grupları;

 • İsim soylu sözcükler; İsim, sıfat, zamir, zarf
 • Edat soylu sözcükler; Edat, bağlaç, ünlem
 • Fiiller;

İsim; Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcük türüdür. Aralarında sıkı bir kavram olan isimler daima birbirini anımsatır. Mesela kalem dediğimiz zaman direk aklımızda kalem çağrışım yapar. Ya da bir kalem gördüğümüzde aklımıza direk onunla ilgili bir çağrışım oluşur. Ama kavram konusunda ise bunu söylemek mümkün değildir. Mesela huzur dediğimiz zaman aklımızda bir şey belirmez ama bunun mutluluk verici bir şey olduğu hemen aklımızda belirir. İsim kendi arasında türlere ayrılır.

Varlıklara verilişlerine göre;

Cins ismi; Birbirleriyle benzerlikleri oldukça çok olan varlıklardır. Bu varlıklardan çokça vardır. top, ağaç, defter, kalem gibi.

Özel isim; Kendine ait isimleri olan ve benzerleri pek bulunmayan varlıklardır.

 • Yer adları (Diyarbakır, Palandöken)
 • Kişi adları (Ayşe, Ali)
 • Ülke adları (Türkiye, Arabistan)
 • Kitap, dergi, gazete adları (Çalıkuşu, Yaban)
 • Kurum adları ( Atatürk üniversitesi, Yeşilay)
 • Dil adları (Türkçe, Arapça)
 • Din ve mezhep adları (Yahudilik, Ortodoks)
 • Hayvanlara verilen adlar (Boncuk, Tekir)

İsimler her zaman cins ismi olmayacağı gibi özel isimde olamaz.

' Yazın tatilde denize gitmeyi çok severim' Deniz burada cins isim fakat

'Bugün sınıf arkadaşım Denizlerin evine gideceğim' bu cümle içerisinde ise Deniz özel isim olmuştur. Bazen tam tersi durumlarda olabilir.

Karşıladığı varlığın sayısına göre;

Tekil isim; Sayı bakımından tek bir varlığı karşılayan isimlerdir.

Çoğul isim; Lar- ler eki eklenerek sayıca bir çok varlığı karşılayan isimlerdir.

Topluluk ismi; Çoğul eki almadan bir çok topluluğun varlığını karşılayan isimlerdir.

Topluluk isimleri de çoğul eki alabilir. Aldığı ek sayesinde bir çok topluluğun fazla oluşunu bildirir.

Sıfat (Önad);

İsimleri belirten veya niteleyen sözcüklere verilen addır. Varlıklarıyla kendini belli eden sıfatlar tek başına kullanılamaz. Bir kavramın kendisini belirten sözcükler sıfat anlamını alır. Kendinden sonraki sözcüğün varlığını bildiren cümleler sıfat olarak adlandırır. Örneğin; 'Mavi denizi çok severim' Mavi tek kelime iken sıfat olmaz ama burada denizin maviliğini belirttiği için sıfat adını alır. Sıfat kendi arasında ise çeşitlere ayrılır.

Niteleme sıfatları; Varlığın nasıl olduğunu bildiren ve yapısal özelliğini ortaya koyan sıfatlara verilen isimdir. Bir varlığın nasıl sorusuna cevap veren sözcükler niteleme sıfatı olarak adlandırılır.

Belirtme sıfatları; Bir varlığın diğer varlıklarla olan ilgisini belirten sıfatlardır. Bu sıfatlar kendi arasında dört gruba ayrılır.

 • İşaret sıfatı; Bir varlığın bulunduğu yeri söyleyen kişinin yakınlık, uzaklık derecesine göre değişir.
 • Sayı sıfatları; İsimlerin veya bir varlığın sayısal özelliklerini bildirir.
 • Belgisiz sıfat; İsimlerin belirsizlik yönlerini bildiren sıfattır.
 • Soru sıfatı; İsimlerin niteliğini, özelliklerini soran sıfatlara verilen isimdir.
 • Adlaşmış sıfat; Kişilerin bilinmediği ve vurgulanmak istenen özelliğin ve niteliğin söylenmeden yerine geçen sıfata verilen isimdir.

Zamir (Adıl); İsim olmadıkları halde isim gibi adlandırılan sıfatlara zamir denir. Zamirlerde kendi aralarında türlere ayrılır.

 • Şahıs zamirleri
 • Dönüşlülük zamirleri
 • İşaret zamirleri
 • Belgisiz zamirler
 • Soru zamirleri

Şahıs zamirleri; Dilimizde olan 6 şahıs zamir vardır. İsimlerin yerine geçen bu zamirlere şahıs zamir adı verilir.

Dönüşlülük zamirleri; Kendi sözcüğüne verilen isimdir.

İşaret zamirleri; İsimlerini yerini alan işaret zamirlerine denir. ( şu, bu, o gibi )

Belgisiz zamirler; İsimleri tam olarak belli olmayan sözcüklerin yerini karşılayan zamirlere verilen isimdir.

Soru zamirleri; İsimlerin yerine soru olarak geçen sözcüklere verilen isimdir. İsimler yerine soru zamiri getirilir.

Zarf (Belirteç); İsimlerin varlıklarını karşıladığı, fiillerin ise hareketleri ve oluşları karşıladığını biliniyor. İsmin niteliğini bildiren sözcüklere sıfat, fiillerin niteliğini bildiren sözcüklere ise zarf denir.

Durum zarfları; Fiilin nasıl yapıldığı sorusuna cevap veren sözcüklere verilen isimdir.

Zaman zarfı; Ne zaman sorusuna cevap veren sözcüklere verilen isimdir.

Yer-yön zarfı; Nereye sorusuna cevap veren sözcüklere verilen isimdir.

Azlık- Çokluk zarfları ( miktar ); En geniş alana sahip olan bu zarf değişik özellikler gösteren sözcüklere verilen isimdir.

Soru zarfı; Zarfları bulmak için verilen sözcüklere verilen isimdir. Nereye sorusuna hariç tüm sorulara cevap verir.

Son Güncelleme : 08.04.2021 09:20:20
Sözcük Türleri Konu Anlatımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sözcük Türleri Konu Anlatımı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Sözcük Türleri Konu Anlatımı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı; İlkokul derecesi olan 3. sınıf öğrencilerine temel dersler olarak Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Hayat bilgisi ve İngilizce dersleri verilmektedir. 3. sınıf öğrencileri bazı dersleri son olarak görmüş oluyor bu sınıf derecesin...
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler konu anlatımı, Türkçe'nin temel konularından bir tanesidir. İlerleyen konuları iyice kavrayabilmek ve birbiri ile bağdaştırıp mantığa oturtabilmek adına zamirler konu anlatımını bilmek oldukça önemlidir.Zamir: Bir diğer adı ''adıl'' olan zam...
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde pasif taşıma, aktif taşıma, koloniler, canlıların sınıflandırılması, bakteriler, hormonlar gibi konular yer alır. 9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde en önemli olan konular organeller,...
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar konu anlatımı, kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, özellikle kullanıldığı cümlelerde söz ve söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerin tümüne denilmektedir. Bağlaçlar konu anlatımı kapsamında bağlaçlar edatlardan değişik olarak c...
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı, günlük hayatımızda basit işlemlerden zor işlemlere kadar her alanda kullanılan bir konudur. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek çok önemlidir. bu grafikler arasında çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği bulun...
Tarih Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
Tarih konu anlatımı, tarihte ilk Türk devletleri denince akla önce Asya ve Avrupa'da kurulan devletler gelmektedir. Karadeniz'in kuzey kısmından Tuna nehrine kadar uzanan bölgede yaşayan halk İskitlerdir. Asya Hun imparatorluğu, Mete han zamanında e...
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9. sınıf coğrafya konu anlatımı içerisinde anlatılan konu başlıkları doğa ve insan, harita bilgisi, coğrafi konum kavramları, saat dilimleri, tarih değiştirme çizgisi, zaman problemleri, dünyanın şekli ve hareketleri, mevsimler ve özellikleri, atmosf...
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler konu anlatımı, matematiğin önemli konularından biridir. 4. ve 5. sınıf matematik müfredat konularından olup birikimli olarak devam etmektedir. İlerde çeşitli işlemlerde öğrencilerin karşılarına çıktığından iyice öğrenilmesi şart olan konular...
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda açılar konu anlatım, nokta konusu ile başlar ve geometrinin temel konularından biridir. Doğruda açılar konusu özellikle lise derslerinde ayrıntılı bir şekilde okutulmaktadır. O zaman nokta bir doğruyu oluşturan başlangıç büyüklüğü olmayan olu...
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 sınıf fen konu anlatımı, vücudumuzdaki sistemler konusu, sindirim sistemi ağızda başlar ve anüste son bulur. Sindirim sistemi organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince barsak, anüsten meydana gelir. 7 sınıf fen konu anlatımı içinde yer alan s...
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları kişilerin yazılarda daha anlaşılır ve benimsenen bir dil kullanmaları için geniş kapsamlı bir konudur. Yazım kuralları konu anlatımı bir çok kaynak kitaplarda farklı şekillerde yer alır. Örnekler vererek...
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları sözel konular olduğu için öğrenciler tarafından sevilen konulardır. Özellikle günlük hayatta var olan edebiyat çok ilgi çekmektedir. 9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları içerisinde güzel sanatlar ve edebiyat...

 

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı
Mantık Konu Anlatımı
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
6 Sınıf Fen Konu Anlatımı
9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı
Çember Konu Anlatımı
İşlem Konu Anlatımı
Fen Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Popüler İçerik
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal sayılar konu anlatımı, doğal sayılar 0 dan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılardır. 'N' harfi ile gösterilir. Doğal sayılar rakamlar sayesi...
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9.sınıf kümeler konu anlatımı, kitaplarında kümeler yapısı kurulduktan sonra diğer matematik yapılarına geçiş yapılır. Bu nedenle kitaplarda ilk yer a...
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10. sınıf matematik konu anlatımı, genellikle zor ve uğraştırıcı fakat konuya hakim olduktan sonra sevilen konuların olduğu bir yıldır. Fakat bu konul...
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı; Fiziksel ve psikolojik olan karakterlerin anne ve babadan çocuklarına aktarılması bu karakterlerin iç güdü davranışları ile nes...
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konu anlatımı, Atatürk ilkeleri halkın mutluluğunu huzurunu refah seviyesinin yükselmesini amaçlayan birlik ve bera...
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar konu anlatımı genellikle anlaşılması zor olan konular arasındadır. Dalgalar konusu 10.sınıf müfredatında, optik ünitesi içerisinde yer alır. ...
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı, genellikle sözcüklere cümlelerde görev verilirken ve bu sözcüklerden yeni kelimeler türetileceği zaman ilk olarak eklere yer veri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022