Kalıtım Konu Anlatımı

Kalıtım Konu Anlatımı

Kalıtım Konu Anlatımı; Fiziksel ve psikolojik olan karakterlerin anne ve babadan çocuklarına aktarılması bu karakterlerin iç güdü davranışları ile nesilden nesile kromozomlar üzerinde bulunan kalıtım birimleri (genler) tarafından aktarılan özelliklerdir. Genetik kalıtımın dayanağı olan fiziksel ve biyokimyasal olayları açıklar. Kalıtım konusunda ilk olarak çalışan bilim adamı Mendel'dir. Mendel bitki üzerindeki ıslah çalışmaları sayesinde kalıtımın dayandığı temel ilkeleri açıklar. Bitki olarak ise bezelye bitkisini seçmiştir. Bu bitkiyi seçmesinin nedenleri kolay yetiştirilmesi, kısa sürede çok sayıda döl vermesi, kolay ayırt edilebilen çeşitli genetik özelliklere sahip olması, kendi kendine tozlaşma sağlaması, başka bir bitkinin çiçeği ile tozlaşma sağlaması gerçekleştirdiği için bu bitkiyi tercih etmiştir.

Kalıtım Konu Anlatımı ve İçeriği; Mendel karakterlerin canlı üzerinde etkisini bulabilmesi için iki şekilde çaprazlama yapmıştır. Bu çaprazlamalar monohibrit ve dihibrit çaprazlamalar olarak bilinir.
Monohibrit Çaprazlama: Bir karakter bakımından heterozigot (Aa) olan bireylerin kendi aralarında çaprazlanması (AaxAa) sonucu oluşan oğul döllere monohibrit çaprazlama denir. Bu çaprazlama sonucunda Mendel oğul döllerde açığa çıkan karakterleri belirleyen bir çift genin biri anneden birinin babadan geldiğini ispatlamıştır. Çaprazlama sırasında yeni nesillere sahip olduğu karakterler için her atadan birer tane gen geçtiği ve bu genlerin eşey hücreler yardımı ile yavru döllere aktarıldığı görülmüştür.

Dihibrit Çaprazlama: Genotip olarak heterozigot olan iki karakterin kendi aralarında çaprazlanması sonucu ortaya çıkan sonuca dihibrit çaprazlanma denir. (AaBbxAaBb)

Kontrol Çaprazlaması: Baskın özelliği gösteren bir bireyin genotipini belirlemek amacı ile aynı karakter bakımından hemozigot çekinik olan bir bireyle çaprazlanması sonucu elde edilen çaprazlanmaya kontrol çaprazlanma denir. Örneğin mor çiçekli bir bezelyenin genotipi MM veya Mm olabilir. Bu genotipi tam olarak belirlemek için homozigot çekinik genotipe sahip olan mm (beyaz çiçekli bir bitki ile çaprazlanır) çaprazlama sonucunda genotip kesin olarak belirlenir.

Eksik Baskınlık: Bazı allel genlerde baskınlık ve çekiniklik kavramı bulunmamaktadır. Bu allel genler bir arada bulunduğu zaman iki gende karakter üzerinde özelliğini tam olarak göstermez. Örneğin aslan ağzı bitkilerinde kırmızı renkli çiçek ile beyaz renkli çiçek çaprazlandığında ortaya çıkan yeni döller de pembe çiçekli aslan ağzı bitkilerin oluşmasıdır.

Eş Baskınlık: Bazı genlerde fenotipleri birbirinden bağımsız olarak etkilemektedirler. Allellerin fenotipi belirleme kuvvetleri birbirine eşit olduğu durumlara eş baskınlık olarak ifade edilir. Eş baskınlığa en iyi örnek kan gruplarında hem A hemde B kan grubunun aynı kişide AB kan grubu olarak bulunmasıdır.

Çok Allellik: Bazı canlı gruplarında bir özelliği etkileyen gen sayısının ikiden fazla olması durumuna çok allellik denir. Bu özelliğe etki eden gen sayısı ne kadar çok olursa olsun diploit bir canlıda bu allellerden yalnızca ikisi, haploit bir canlıda ise bir tanesi bulunur. Bu konuya ise en iyi örnek tavşanlarda kürk renginin ortaya çıkmasına neden olan dört farklı allel genin bulunmasıdır.
Son Güncelleme : 23.04.2021 12:20:50
Kalıtım Konu Anlatımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kalıtım Konu Anlatımı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Kalıtım Konu Anlatımı"
Fen bilgisi öğretmenimiz ödev olarak bana kalıtıma ilişkin çalışma yapmamı istedi. Siteniz de kalıtım konu anlatım oldukça güzel bir şekilde anlatılmış durumda. Ancak anlamadığım konu dönemin bilim adamı Mendelin yapmış olduğu çekinik gen ve baskın genin etkilerini belirleyen durumların neler olduğu. Bu konuyu daha rahat nasıl anlayabilirim?
Mesut . 28.09.2018 23:46:56
CEVAP YAZ
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı; İlkokul derecesi olan 3. sınıf öğrencilerine temel dersler olarak Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Hayat bilgisi ve İngilizce dersleri verilmektedir. 3. sınıf öğrencileri bazı dersleri son olarak görmüş oluyor bu sınıf derecesin...
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler konu anlatımı, Türkçe'nin temel konularından bir tanesidir. İlerleyen konuları iyice kavrayabilmek ve birbiri ile bağdaştırıp mantığa oturtabilmek adına zamirler konu anlatımını bilmek oldukça önemlidir.Zamir: Bir diğer adı ''adıl'' olan zam...
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde pasif taşıma, aktif taşıma, koloniler, canlıların sınıflandırılması, bakteriler, hormonlar gibi konular yer alır. 9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde en önemli olan konular organeller,...
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar konu anlatımı, kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, özellikle kullanıldığı cümlelerde söz ve söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerin tümüne denilmektedir. Bağlaçlar konu anlatımı kapsamında bağlaçlar edatlardan değişik olarak c...
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı, günlük hayatımızda basit işlemlerden zor işlemlere kadar her alanda kullanılan bir konudur. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek çok önemlidir. bu grafikler arasında çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği bulun...
Tarih Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
Tarih konu anlatımı, tarihte ilk Türk devletleri denince akla önce Asya ve Avrupa'da kurulan devletler gelmektedir. Karadeniz'in kuzey kısmından Tuna nehrine kadar uzanan bölgede yaşayan halk İskitlerdir. Asya Hun imparatorluğu, Mete han zamanında e...
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9. sınıf coğrafya konu anlatımı içerisinde anlatılan konu başlıkları doğa ve insan, harita bilgisi, coğrafi konum kavramları, saat dilimleri, tarih değiştirme çizgisi, zaman problemleri, dünyanın şekli ve hareketleri, mevsimler ve özellikleri, atmosf...
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler konu anlatımı, matematiğin önemli konularından biridir. 4. ve 5. sınıf matematik müfredat konularından olup birikimli olarak devam etmektedir. İlerde çeşitli işlemlerde öğrencilerin karşılarına çıktığından iyice öğrenilmesi şart olan konular...
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda açılar konu anlatım, nokta konusu ile başlar ve geometrinin temel konularından biridir. Doğruda açılar konusu özellikle lise derslerinde ayrıntılı bir şekilde okutulmaktadır. O zaman nokta bir doğruyu oluşturan başlangıç büyüklüğü olmayan olu...
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 sınıf fen konu anlatımı, vücudumuzdaki sistemler konusu, sindirim sistemi ağızda başlar ve anüste son bulur. Sindirim sistemi organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince barsak, anüsten meydana gelir. 7 sınıf fen konu anlatımı içinde yer alan s...
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları kişilerin yazılarda daha anlaşılır ve benimsenen bir dil kullanmaları için geniş kapsamlı bir konudur. Yazım kuralları konu anlatımı bir çok kaynak kitaplarda farklı şekillerde yer alır. Örnekler vererek...
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları sözel konular olduğu için öğrenciler tarafından sevilen konulardır. Özellikle günlük hayatta var olan edebiyat çok ilgi çekmektedir. 9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları içerisinde güzel sanatlar ve edebiyat...

 

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı
Mantık Konu Anlatımı
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
6 Sınıf Fen Konu Anlatımı
9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı
Çember Konu Anlatımı
İşlem Konu Anlatımı
Fen Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Popüler İçerik
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal sayılar konu anlatımı, doğal sayılar 0 dan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılardır. 'N' harfi ile gösterilir. Doğal sayılar rakamlar sayesi...
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9.sınıf kümeler konu anlatımı, kitaplarında kümeler yapısı kurulduktan sonra diğer matematik yapılarına geçiş yapılır. Bu nedenle kitaplarda ilk yer a...
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10. sınıf matematik konu anlatımı, genellikle zor ve uğraştırıcı fakat konuya hakim olduktan sonra sevilen konuların olduğu bir yıldır. Fakat bu konul...
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konu anlatımı, Atatürk ilkeleri halkın mutluluğunu huzurunu refah seviyesinin yükselmesini amaçlayan birlik ve bera...
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar konu anlatımı genellikle anlaşılması zor olan konular arasındadır. Dalgalar konusu 10.sınıf müfredatında, optik ünitesi içerisinde yer alır. ...
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı, genellikle sözcüklere cümlelerde görev verilirken ve bu sözcüklerden yeni kelimeler türetileceği zaman ilk olarak eklere yer veri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022