7 Sınıf Matematik Konu Anlatımı

7 Sınıf Matematik Konu Anlatımı

7. sınıf matematik konu anlatımı, 7. Sınıfta anlatılan konular çember ve daire, grafikler, veri analizi ve olasılık, alan ve hacim, tam sayılar, cebir ve geometri, tam sayılardan rasyonel sayılara, oran orantı ve çokgenlerdir. Aslında yedinci sınıf ara geçiş bir sınıf olduğu için konuları öğrencileri zorlayabilir. Fakat yoğun bir çalışma temposu ile halledilemeyecek bir şey yoktur.

7. sınıf matematik konu anlatımı, konu başlıkları nelerdir?

Tam sayılarda işlemler: Doğal sayılar kümesini ve negatif tam sayıları kapsayan kümeye denir. Eksi sonsuz ile artı sonsuz arasındaki herhangi bir elemana tam sayı denir. Bir ile artı sonsuz arasındaki tam sayılara pozitif tam sayı denir. Eksi 1 ile eksi sonsuz arasındaki tam sayılara negatif tam sayılar denir. İki pozitif tam sayı toplanırken sayıların mutlak değerleri toplanır ve sonuca her zaman artı işareti yazılır. Yani iki pozitif tam sayı topladığınızda sonuç her zaman pozitif bir tamsayı çıkar. Negatif iki tam sayı toplarken sayıların mutlak değeri toplandıktan sonra çıkan sonucun önüne eksi işareti yazılır. Yani negatif iki tam sayının toplamı her zaman negatiftir. Zıt işaretli iki tam sayı toplanırken sonuç mutlak değeri büyük olan sayının işaretini alır. Önce mutlak değeri büyük olan sayıdan küçük olan tam sayı çıkarılır. Daha sonra da işaret belirlemesi yapılır. Bir tam sayının toplama işlemine göre tersi o tam sayının negatifidir. Sıfırın toplama işlemine göre tersi bulunmamaktadır yani sıfırın toplama işlemine göre tersi yine kendisidir. Toplama işleminde değişme özelliği varken çıkarma işleminde değişme özelliği bulunmamaktadır. Küçük bir tam sayıdan büyük bir tam sayıyı çıkardığınız takdirde sonuç her zaman negatif olur.

Rasyonel sayılar: 7. sınıf matematik konu anlatımının temeli niteliğindedir. Pay ve payda kısmından oluşan sayı grubuna denir. a bir tam sayı ve b sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere a/b şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayı denir. Rasyonel sayılar kümesinin sembolü Q'dur. Her tam sayının paydası 1 olduğu için tam sayılar kümesi aynı zamanda rasyonel sayılar kümesinin içerisindedir. Yani rasyonel sayılar kümesi tam sayılar kümesini kapsamaktadır. Sıfırdan büyük olan rasyonel sayılara pozitif rasyonel sayılar; sıfırdan küçük olan rasyonel sayılara ise negatif rasyonel sayılar denilmektedir. Rasyonel sayıyı ondalık sayı şeklinde yazdığınızda ondalık kısımdaki rakamlardan belli bir rakamdan sonra sonsuza kadar tekrar ediyor yani devrediyor ise bu sayılaar devirli ondalık sayılar denir. Devirli ondalık sayılarda sadece devreden sayıların üzerini bir devir çizgisi konulur. Payı paydasından büyük olan kesirler birden büyüktür ve bu kesirlere bileşik kesir denir. Payı paydasına eşit olan kesir ise bire eşittir ve bu kesirlere tam sayılı kesirler denir. Payı paydasından küçük ise kesirler birden küçüktür ve bu kesirlere basit kesir denir.

Oran ve orantı: benzer ifadeleri birbirimizi bölünme işlemi sonucunda çıkan sonuçların karşılaştırılmasına oran denir. Orantı ise birden fazla oranın birbirine eşitliğine verilen isimdir. Orantı çeşitleri iki tanedir birincisi ters İkincisi ikincisi doğru orantıdır. Ters orantı da bulunan ifadelerden biri artarken diğer ifade azalır. Ters orantıda yapılan işlem karşılıklı çarpımdır. Doğru orantıda ise çokluklardan ikisi beraber artar veya ikisi beraber azalır. Bu orantı çeşidine yapılan işlem çapraz çarpımdır.

Çokgenler: 7. sınıf matematik konu anlatımı içerisinde anlatılsada aslında geometri konusudur. birbirine doğrusal olmayan en az üç noktanın aynı düzlem içerisinde art arda doğru parçaları ile birleşmesi sonucu meydana gelen kapalı geometrik şekillere verilen isimdir. Köşegen tanımı ise çokgenlerin bir kenarının iki ucu komşu köşeleri birleştiren doğru parçalarına verilen isimdir. Bir dörtgenin bir köşesinden geçen köşegen sayısı 1, beşgenin ki 2 altıgenin ise üç tanedir. Çokgenlerin bir köşesinden geçen köşegen sayısını bulmak için kenar sayısından 3 sayısını çıkarmanız yeterlidir. Bunun nedeni ise köşegen komşu olmayan köşeleri birleştirir; seçilen köşenin kendisi ve 2 komşusu sayılmaz. n kenarlı bir çokgen için köşegen sayısını veren formül: n×(n-3)/2'dir. Bir çokgenin iç bölgesinde herhangi bir bölgesinden veya çokgen üzerinden alınan iki noktayı birleştiren doğru parçası tümüyle bu çokgenin iç bölgesinde kalmış ise çokgen dış bükey çokgendir. Fakat bu şartı sağlamıyor ise bu çokgene içbükey çokgen denir.
Son Güncelleme : 02.05.2021 03:13:12
7 Sınıf Matematik Konu Anlatımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

7 Sınıf Matematik Konu Anlatımı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "7 Sınıf Matematik Konu Anlatımı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı, genellikle sözcüklere cümlelerde görev verilirken ve bu sözcüklerden yeni kelimeler türetileceği zaman ilk olarak eklere yer verilmektedir. Bu yapım eklerine genel olarak çekim ekleri ilave edilmektedir. Ancak bir ya da iki ek ha...
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı; İlkokul derecesi olan 3. sınıf öğrencilerine temel dersler olarak Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Hayat bilgisi ve İngilizce dersleri verilmektedir. 3. sınıf öğrencileri bazı dersleri son olarak görmüş oluyor bu sınıf derecesin...
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler konu anlatımı, Türkçe'nin temel konularından bir tanesidir. İlerleyen konuları iyice kavrayabilmek ve birbiri ile bağdaştırıp mantığa oturtabilmek adına zamirler konu anlatımını bilmek oldukça önemlidir.Zamir: Bir diğer adı ''adıl'' olan zam...
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde pasif taşıma, aktif taşıma, koloniler, canlıların sınıflandırılması, bakteriler, hormonlar gibi konular yer alır. 9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde en önemli olan konular organeller,...
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar konu anlatımı, kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, özellikle kullanıldığı cümlelerde söz ve söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerin tümüne denilmektedir. Bağlaçlar konu anlatımı kapsamında bağlaçlar edatlardan değişik olarak c...
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı, günlük hayatımızda basit işlemlerden zor işlemlere kadar her alanda kullanılan bir konudur. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek çok önemlidir. bu grafikler arasında çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği bulun...
Tarih Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
Tarih konu anlatımı, tarihte ilk Türk devletleri denince akla önce Asya ve Avrupa'da kurulan devletler gelmektedir. Karadeniz'in kuzey kısmından Tuna nehrine kadar uzanan bölgede yaşayan halk İskitlerdir. Asya Hun imparatorluğu, Mete han zamanında e...
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9. sınıf coğrafya konu anlatımı içerisinde anlatılan konu başlıkları doğa ve insan, harita bilgisi, coğrafi konum kavramları, saat dilimleri, tarih değiştirme çizgisi, zaman problemleri, dünyanın şekli ve hareketleri, mevsimler ve özellikleri, atmosf...
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler konu anlatımı, matematiğin önemli konularından biridir. 4. ve 5. sınıf matematik müfredat konularından olup birikimli olarak devam etmektedir. İlerde çeşitli işlemlerde öğrencilerin karşılarına çıktığından iyice öğrenilmesi şart olan konular...
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda açılar konu anlatım, nokta konusu ile başlar ve geometrinin temel konularından biridir. Doğruda açılar konusu özellikle lise derslerinde ayrıntılı bir şekilde okutulmaktadır. O zaman nokta bir doğruyu oluşturan başlangıç büyüklüğü olmayan olu...
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 sınıf fen konu anlatımı, vücudumuzdaki sistemler konusu, sindirim sistemi ağızda başlar ve anüste son bulur. Sindirim sistemi organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince barsak, anüsten meydana gelir. 7 sınıf fen konu anlatımı içinde yer alan s...
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları kişilerin yazılarda daha anlaşılır ve benimsenen bir dil kullanmaları için geniş kapsamlı bir konudur. Yazım kuralları konu anlatımı bir çok kaynak kitaplarda farklı şekillerde yer alır. Örnekler vererek...

 

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı
Mantık Konu Anlatımı
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
6 Sınıf Fen Konu Anlatımı
9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı
Çember Konu Anlatımı
İşlem Konu Anlatımı
Fen Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Popüler İçerik
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Anlatım bozuklukları konu anlatımı; cümle içinde çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşan anlam bozukluklarının ortaya konulmasına yardımcı olur. Bir cüm...
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal sayılar konu anlatımı, doğal sayılar 0 dan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılardır. 'N' harfi ile gösterilir. Doğal sayılar rakamlar sayesi...
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9.sınıf kümeler konu anlatımı, kitaplarında kümeler yapısı kurulduktan sonra diğer matematik yapılarına geçiş yapılır. Bu nedenle kitaplarda ilk yer a...
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10. sınıf matematik konu anlatımı, genellikle zor ve uğraştırıcı fakat konuya hakim olduktan sonra sevilen konuların olduğu bir yıldır. Fakat bu konul...
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı; Fiziksel ve psikolojik olan karakterlerin anne ve babadan çocuklarına aktarılması bu karakterlerin iç güdü davranışları ile nes...
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konu anlatımı, Atatürk ilkeleri halkın mutluluğunu huzurunu refah seviyesinin yükselmesini amaçlayan birlik ve bera...
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar konu anlatımı genellikle anlaşılması zor olan konular arasındadır. Dalgalar konusu 10.sınıf müfredatında, optik ünitesi içerisinde yer alır. ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022