5 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

5 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

5. sınıf Türkçe konu anlatımı, ortaokula geçiş sınıfı olduğu için biraz zor konular içermektedir. Fakat öğrencilerin Türkçe soru bankalarından bol soru çözmesiyle hallolabilecek bir derstir. 5. sınıf Türkçe konu anlatımı içerisinde milli kültürümüz, milli mücadele ve Atatürk, vatandaşlık bilinci, bilim ve teknoloji, sanat ve toplum, dünya ve çevre, sağlık, spor ve oyun konuları bulunmaktadır. Fakat zor olan konular bunlar değil dil bilgisi konularıdır. Dil bilgisi konu başlıkları ise sözcük türleri, ses bilgisi, anlam bilgisi, metin türleri, cümle öğeleri, noktalama işaretleri, yazım kuralları, dil ve dil özellikleridir.

5. sınıf Türkçe konu anlatımının içeriği nedir?

Dil ve dil özellikleri: insanların aralarında anlaşmak için kullandıkları ses ve işaretlerin tümüne dil denilmektedir. Dünyada Türklerin dili Türkçe'dir. İngilizceye dünyada en çok konuşulan dil olması nedeniyle dünya dili denilmektedir. İnsanların anne baba ve yakın çevrelerinden öğrendikleri dile anadil denilmektedir. Kişi ana dilini kullanarak iletişim kurar. Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri ise sınıflama yapıldığında sondan eklemeli bir dil olarak nitelendirilir. Yani kök halindeki sözcüklere getirilen ekler ile Yeni sözcüklerin üretildiği bir dil halini almıştır. Bu yüzden bitişken diller arasında yerini almaktadır. Dil ailesi olarak Ural Altay'dandır.

Dil bilgisi, dillerin doğuş, gelişme, yapılış özellikleri gibi birçok farklı yönlerini konu alan; dillere ait doğru, düzgün ve kurallı kullanım yollarını öğreten bilgilerin tümüne verilen isimdir. Dil bilgisinin görevi yazılı anlatımı düzenlemektir. Her dilin kendi dilbilgisi kurallarına göre bir alfabesi ve özgün sesleri bulunmaktadır. (Alfabe yani abece bir dile ait harflerin tümüne verilen isimdir.). Türkler Latin alfabesinden önce Göktürk, Uygur, Arap alfabelerini kullanmıştır. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Atatürk'ün önderliği ile Latin alfabesinden bazı harfler atılarak dilimize uyarlanmıştır. Ayrıca Latin alfabesi uyarlanırken Türkçe özgü bazı sesler de bu alfabeyi eklenmiştir. Ve sonuç olarak 29 tane harf şekline dönüşmüş ve Türk alfabesi oluşturulmuştur. 1 Kasım 1928 tarihinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararla yeni Türk alfabesi bugünkü haline getirilerek kullanılmaya başlanmıştır.

Anlam bilgisi: 5. sınıf Türkçe konu anlatımında öğrencilerin anlamakta en zorlandığı konudur. Dildeki en anlamlı olan en küçük parçaya sözcük denilmektedir. Bu nedenle bir metnin anlamını bilmemiz için o sözcüklerin anlamını bilmek gerekir ve sözcük anlamı dilinin zenginliğini ifade eder. Bazı sözcükler birden fazla anlam taşımaktadır. Örneğin yüz kelimesi 4 farklı anlama gelmektedir. Bunlar rakamla ifade edilen tam sayı, hayvanın derisinin soyulması işlemi, Denizde suyun üzerinde durmak için yapılan hareket, insanın suratına verilen isim. Bunun gibi Yazılışları farklı fakat anlamları aynı olan birçok sözcük dilimizde mevcuttur. Bu sözcüklerin tümüne verilen isim eş anlamlı kelimelerdir. Örneğin Ak ile beyaz, al ile kırmızı, dize ile mısra, bakmak ile usanmak gibi sözcükler eş anlamlı sözcüklerdir. Sözcükte anlam konusu ise anlatımın yapı taşından biridir. Çünkü sözcük anlatımın temelini oluşturmaktadır. Sözcükler anlam özelliklerine göre üçe ayrılmaktadır. Bunlar gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlamdır.

Gerçek anlam sözcüğün herkesçe bilinen ilk anlamına verilen isimdir. Tek başına kullanıldığı takdirde ilk olarak gerçek anlamını çağrıştırır. Diş dil gibi kavramlar gerçek anlamdır. Çünkü diş ağzımızın içinde bulunan katı yiyecekleri parçalayan organlardan biridir. Dil ise tat almamızı sağlayan ağızda bulunan bir organ olduğu aklımıza gelmektedir. Mecaz anlam İsim sözcüğünün gerçek anlamı dışındaki anlamlar içeren kelimelere verilen isimdir. Örnek olarak diş sözcüğünün mecaz anlamda kullanılır isek güçlü anlama gelmektedir. "Sonunda karşısına dişli bir rakip çıktı" cümlesindeki dişli kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır. Terim anlam, herhangi bir meslek dalı ile ilgili veya bilim, sanat, spor, askerlik gibi kavramları anlatmak için kullanılan sözcüklerin tümüne verilen isimdir. Örneğin üçgen, kare, daire, geometri ile ilgili gol, ofsayt, köşe vuruşu futbol ile ilgili sıfat, zamir, yüklem dil bilgisi ile ilgili terim anlamlı sözcüklerdir.
Son Güncelleme : 10.04.2021 20:41:19
5 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

5 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "5 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı; İlkokul derecesi olan 3. sınıf öğrencilerine temel dersler olarak Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Hayat bilgisi ve İngilizce dersleri verilmektedir. 3. sınıf öğrencileri bazı dersleri son olarak görmüş oluyor bu sınıf derecesin...
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler konu anlatımı, Türkçe'nin temel konularından bir tanesidir. İlerleyen konuları iyice kavrayabilmek ve birbiri ile bağdaştırıp mantığa oturtabilmek adına zamirler konu anlatımını bilmek oldukça önemlidir.Zamir: Bir diğer adı ''adıl'' olan zam...
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde pasif taşıma, aktif taşıma, koloniler, canlıların sınıflandırılması, bakteriler, hormonlar gibi konular yer alır. 9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde en önemli olan konular organeller,...
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar konu anlatımı, kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, özellikle kullanıldığı cümlelerde söz ve söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerin tümüne denilmektedir. Bağlaçlar konu anlatımı kapsamında bağlaçlar edatlardan değişik olarak c...
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı, günlük hayatımızda basit işlemlerden zor işlemlere kadar her alanda kullanılan bir konudur. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek çok önemlidir. bu grafikler arasında çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği bulun...
Tarih Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
Tarih konu anlatımı, tarihte ilk Türk devletleri denince akla önce Asya ve Avrupa'da kurulan devletler gelmektedir. Karadeniz'in kuzey kısmından Tuna nehrine kadar uzanan bölgede yaşayan halk İskitlerdir. Asya Hun imparatorluğu, Mete han zamanında e...
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9. sınıf coğrafya konu anlatımı içerisinde anlatılan konu başlıkları doğa ve insan, harita bilgisi, coğrafi konum kavramları, saat dilimleri, tarih değiştirme çizgisi, zaman problemleri, dünyanın şekli ve hareketleri, mevsimler ve özellikleri, atmosf...
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler konu anlatımı, matematiğin önemli konularından biridir. 4. ve 5. sınıf matematik müfredat konularından olup birikimli olarak devam etmektedir. İlerde çeşitli işlemlerde öğrencilerin karşılarına çıktığından iyice öğrenilmesi şart olan konular...
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda açılar konu anlatım, nokta konusu ile başlar ve geometrinin temel konularından biridir. Doğruda açılar konusu özellikle lise derslerinde ayrıntılı bir şekilde okutulmaktadır. O zaman nokta bir doğruyu oluşturan başlangıç büyüklüğü olmayan olu...
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 sınıf fen konu anlatımı, vücudumuzdaki sistemler konusu, sindirim sistemi ağızda başlar ve anüste son bulur. Sindirim sistemi organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince barsak, anüsten meydana gelir. 7 sınıf fen konu anlatımı içinde yer alan s...
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları kişilerin yazılarda daha anlaşılır ve benimsenen bir dil kullanmaları için geniş kapsamlı bir konudur. Yazım kuralları konu anlatımı bir çok kaynak kitaplarda farklı şekillerde yer alır. Örnekler vererek...
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları sözel konular olduğu için öğrenciler tarafından sevilen konulardır. Özellikle günlük hayatta var olan edebiyat çok ilgi çekmektedir. 9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları içerisinde güzel sanatlar ve edebiyat...

 

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı
Mantık Konu Anlatımı
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
6 Sınıf Fen Konu Anlatımı
9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı
Çember Konu Anlatımı
İşlem Konu Anlatımı
Fen Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Popüler İçerik
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal sayılar konu anlatımı, doğal sayılar 0 dan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılardır. 'N' harfi ile gösterilir. Doğal sayılar rakamlar sayesi...
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9.sınıf kümeler konu anlatımı, kitaplarında kümeler yapısı kurulduktan sonra diğer matematik yapılarına geçiş yapılır. Bu nedenle kitaplarda ilk yer a...
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10. sınıf matematik konu anlatımı, genellikle zor ve uğraştırıcı fakat konuya hakim olduktan sonra sevilen konuların olduğu bir yıldır. Fakat bu konul...
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı; Fiziksel ve psikolojik olan karakterlerin anne ve babadan çocuklarına aktarılması bu karakterlerin iç güdü davranışları ile nes...
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konu anlatımı, Atatürk ilkeleri halkın mutluluğunu huzurunu refah seviyesinin yükselmesini amaçlayan birlik ve bera...
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar konu anlatımı genellikle anlaşılması zor olan konular arasındadır. Dalgalar konusu 10.sınıf müfredatında, optik ünitesi içerisinde yer alır. ...
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı, genellikle sözcüklere cümlelerde görev verilirken ve bu sözcüklerden yeni kelimeler türetileceği zaman ilk olarak eklere yer veri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022