Tarih Konu Anlatımı

Tarih Konu Anlatımı

Tarih konu anlatımı, tarihte ilk Türk devletleri denince akla önce Asya ve Avrupa'da kurulan devletler gelmektedir. Karadeniz'in kuzey kısmından Tuna nehrine kadar uzanan bölgede yaşayan halk İskitlerdir.
Asya Hun imparatorluğu, Mete han zamanında en parlak zamanını yaşamıştır. Asya Hun imparatorluğunu Teoman tarafından kurulmuş olup ilk Türk devleti olarak bilinir. Bütün Türk boylarını tek bayrak altında toplamaya çalışan bir imparatorluktur. Bu dönem de Çinliler Asya Hunluların saldırılarından korktukları için Çin seddini yapmışlardır. Mete han bu imparatorluk zamanında ilk düzenli ordu sistemini kurmuştur bu ordu tüm dünyaya örnek olan bir ordu sistemidir. Daha sonraki yıllarda önce ikiye bölünmüş sonra ise dağılmıştır.

Avrupa Hun devleti,kavimler göçü sırasında Avrupa'ya gelen Türkler tarafından kurulan bir devlettir. Kurucusu Balamir Kaandır. Avrupa Hun devleti Avrupa topraklarında kurulan ilk Türk devletidir. En parlak ve başarılı dönemi Atilla zamanında yaşanmıştır. Atilla öldükten sonra germenler tarafından yıkılmışlardır.

Göktürk devleti, Bu devlet Bumin Kaan tarafından Ötüken bölgesinde kurulan bir devlettir. Göktürkler, Türk ismini kullanan ilk devlettir. Göktürkler sayesinde ikinci kez millet tek bayrak altında toplanmıştır. Göktürkler ipek yolu için başka topluluklarla çatışmalar yaşamışlardır. Çinlilerin baskılarına dayanamayıp ikiye ayrılmışlardır.
2. Göktürk devleti, Kutluk kaan tarafından kurulmuştur. En iyi dönemini Bilge Kaan zamanında yaşamıştır. 2. Göktürkler kendilerine ait olan alfabeyi ve yazıyı ilk kullanan topluluktur. Bu devlet zamanında Orhun kitabeleri gibi çok değerli eserler bulunur.
Uygurlar, yerleşik yaşantıya geçen ilk Türk toplumu Uygurlardır. Bu nedenle de ilk mimari eserler de bu dönemlerde verilmeye başlanmıştır.Kendi alfabeleri olan Uygur alfabesini kullanmışlardır. Kırgızların saldırılarına karşı koyamayıp yıkılmış ve ikiye bölünmüşlerdir. Günümüzdeki Uygur Türkleri Çin'in Sincan bölgesinde yaşarlar.

Avarlar, bu topluluğun en önemli özelliği İstanbul'u ilk kez kuşatan millet olmasıdır. Çok güçlü olmasıyla tanınır. Avarlar tarihte İskitlerin devamı olarak bilinir. Avarların Kafkaslara doğru giden kolları bugün hala varlıklarını sürdürmektedirler. Bumin ve kardeşinin yönetiminde bulunan Türk boyları ayaklanarak Avar yönetimine son verip Avarları batıya doğru doğru gitmelerine neden olmuşlardır

Kırgızlar, Orta Asya topraklarında devlet kuran en son topluluk Kırgızlardır. Manas destanı Kırgızlardan kalma bir destandır. Kırgızlar en kalabalık boy olarak bilinirler. 300 yıl kadar Hun devletinin bünyesinde varlık göstermişlerdir.Büyük Hun imparatorluğunun yıkılmasıyla bağımsız olarak yaşamaya devam etmişlerdir. Kırgızlar Moğollar tarafından yıkılıp yaşadıkları bölgedeki hakimiyetlerini kaybetmişlerdir.

Hazarlar, Değişik dinlerin hüküm sürdüğü ve hoş görünün hakim olduğu bir topluluktur. Bu nedenle de Hazarlar çok sayıda ibadet haneye sahiptirler. Ayrıca Hazarlar ilk kez İslam orduları ile savaşan topluluklardır.

Bulgarlar, Bulgarlar oğuz boylarından kopup yeni yaşam alanları kurmuşlardır. Avrupa hun devletinin yıkılmasının ardından Kardeniz bölgesinin kuzey kısmından gelen Hunlar, bu bölgedeki Türk toplumlarıyla birleşerek Bulgarlar topluluğunu kurmuşlardır. Daha sonra hazarlar Bulgar devletinin yıkılmasına neden oldular.

Karluklar, Bu topluluk İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğudur. Karahanlılar İslamiyeti Karluklular sayesinde kabul etmişlerdir. Karluklar Talas savaşı sırasında Araplara oldukça fazla yardımlarda bulunmuşlardır. Karluklar Türkmenlerin kökenini oluştururlar. Göktürklerin yıkılmasından sonra Ötüken topraklarında yaşamışlardır. Karluk ve Uygur devletleri uzun yıllar Türklüğü yaşatarak varlığını sürdüren iki devlet olma unvanını almışlardır. Karluklar Talas zaferinin ardından Uygur devleti ile çatışmalar yaşamışlardır. Karluklar çok kalabalık bir topluluk olmasına rağmen bir devlet olamayan topluluktur.

Tarih Konu Anlatımına baktığımızda saydığımız Türk devletleri dışında başka Türk devletleri de vardır.

Türgişler, kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı Türgişlerden Baga Tarkan'dır. En önemli özellikleri Emevi devletinin Orta Asya sınırlarına girmesine engel olmuştur.

Oğuzlar, şüphesiz ki Tarih Konu Anlatımı denilince akla gelen en önemli Türk boylarından birisi Oğuzlar'dır. Türk tarihinde en etkili olan ve en kalabalık olan boydur.

Macarlar, macarlar Türk tarihinde asimile olmuşlar ve zamanla Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. İlk kez Budapeşte'de Türkoloji Enstitüsünü Macarlar kurmuştur.

Kırgızlar, Tarih Konu Anlatımı denilince akla gelen son devlet ise Kırgızlardır. Bunun sebebi Ötüken bölgesinde kurulan son Türk devleti Kırgızlardır. En önemli özellikleri Manas destanına sahip olmalarıdır. Aynı zamanda Cengizhan hakimiyetini kabul etmiş olan ilk Türk devleti kırgızlardır.
Son Güncelleme : 28.04.2021 14:22:48
Tarih Konu Anlatımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Tarih Konu Anlatımı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Tarih Konu Anlatımı"
Merhaba arkadaşlar. Yavaş yavaş kpss sınavına hazırlandığım bir dönemdeyim. Ancak bazı konuları üzerinde çok duramıyorum yada özet şeklinde geçiyorum. Tarih konuları üzerinde durduğum bir dönemdeyim. Bir kısmının kısa özetini temin ettim. Ancak İlk çağ medeniyetleri hakkında biraz bilgi lazım. Çok detaylı olmasına gereke yok. Şimdiden teşekkür ederim.
Kutluay . 30.10.2018 08:03:41
CEVAP YAZ
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı, genellikle sözcüklere cümlelerde görev verilirken ve bu sözcüklerden yeni kelimeler türetileceği zaman ilk olarak eklere yer verilmektedir. Bu yapım eklerine genel olarak çekim ekleri ilave edilmektedir. Ancak bir ya da iki ek ha...
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı; İlkokul derecesi olan 3. sınıf öğrencilerine temel dersler olarak Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Hayat bilgisi ve İngilizce dersleri verilmektedir. 3. sınıf öğrencileri bazı dersleri son olarak görmüş oluyor bu sınıf derecesin...
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler konu anlatımı, Türkçe'nin temel konularından bir tanesidir. İlerleyen konuları iyice kavrayabilmek ve birbiri ile bağdaştırıp mantığa oturtabilmek adına zamirler konu anlatımını bilmek oldukça önemlidir.Zamir: Bir diğer adı ''adıl'' olan zam...
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde pasif taşıma, aktif taşıma, koloniler, canlıların sınıflandırılması, bakteriler, hormonlar gibi konular yer alır. 9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde en önemli olan konular organeller,...
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar konu anlatımı, kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, özellikle kullanıldığı cümlelerde söz ve söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerin tümüne denilmektedir. Bağlaçlar konu anlatımı kapsamında bağlaçlar edatlardan değişik olarak c...
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı, günlük hayatımızda basit işlemlerden zor işlemlere kadar her alanda kullanılan bir konudur. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek çok önemlidir. bu grafikler arasında çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği bulun...
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9. sınıf coğrafya konu anlatımı içerisinde anlatılan konu başlıkları doğa ve insan, harita bilgisi, coğrafi konum kavramları, saat dilimleri, tarih değiştirme çizgisi, zaman problemleri, dünyanın şekli ve hareketleri, mevsimler ve özellikleri, atmosf...
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler konu anlatımı, matematiğin önemli konularından biridir. 4. ve 5. sınıf matematik müfredat konularından olup birikimli olarak devam etmektedir. İlerde çeşitli işlemlerde öğrencilerin karşılarına çıktığından iyice öğrenilmesi şart olan konular...
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda açılar konu anlatım, nokta konusu ile başlar ve geometrinin temel konularından biridir. Doğruda açılar konusu özellikle lise derslerinde ayrıntılı bir şekilde okutulmaktadır. O zaman nokta bir doğruyu oluşturan başlangıç büyüklüğü olmayan olu...
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 sınıf fen konu anlatımı, vücudumuzdaki sistemler konusu, sindirim sistemi ağızda başlar ve anüste son bulur. Sindirim sistemi organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince barsak, anüsten meydana gelir. 7 sınıf fen konu anlatımı içinde yer alan s...
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları kişilerin yazılarda daha anlaşılır ve benimsenen bir dil kullanmaları için geniş kapsamlı bir konudur. Yazım kuralları konu anlatımı bir çok kaynak kitaplarda farklı şekillerde yer alır. Örnekler vererek...
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları sözel konular olduğu için öğrenciler tarafından sevilen konulardır. Özellikle günlük hayatta var olan edebiyat çok ilgi çekmektedir. 9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları içerisinde güzel sanatlar ve edebiyat...

 

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı
Mantık Konu Anlatımı
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
6 Sınıf Fen Konu Anlatımı
9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı
Çember Konu Anlatımı
İşlem Konu Anlatımı
Fen Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Popüler İçerik
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Anlatım bozuklukları konu anlatımı; cümle içinde çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşan anlam bozukluklarının ortaya konulmasına yardımcı olur. Bir cüm...
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal sayılar konu anlatımı, doğal sayılar 0 dan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılardır. 'N' harfi ile gösterilir. Doğal sayılar rakamlar sayesi...
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9.sınıf kümeler konu anlatımı, kitaplarında kümeler yapısı kurulduktan sonra diğer matematik yapılarına geçiş yapılır. Bu nedenle kitaplarda ilk yer a...
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10. sınıf matematik konu anlatımı, genellikle zor ve uğraştırıcı fakat konuya hakim olduktan sonra sevilen konuların olduğu bir yıldır. Fakat bu konul...
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı; Fiziksel ve psikolojik olan karakterlerin anne ve babadan çocuklarına aktarılması bu karakterlerin iç güdü davranışları ile nes...
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konu anlatımı, Atatürk ilkeleri halkın mutluluğunu huzurunu refah seviyesinin yükselmesini amaçlayan birlik ve bera...
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar konu anlatımı genellikle anlaşılması zor olan konular arasındadır. Dalgalar konusu 10.sınıf müfredatında, optik ünitesi içerisinde yer alır. ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022