Türkçe Konu Anlatımı

Türkçe Konu Anlatımı

Türkçe Konu Anlatımı, Türkiye Türkçesi olarak bilinen bu dil, Ural Altay dillerinden Türk lehçeleri ailesine bağlı ve oğuz grubuna mensup bir lehçe olarak kabul edilmektedir. Türkçe dili Türkiye, Kıbrıs, Balkanlar, Orta Avrupa ülkelerinin bir çoğunda olmak üzere konuşulan bir dildir. Oldukça geniş bir coğrafyaya sahiptir. Türkiye cumhuriyeti ve Kıbrıs cumhuriyetinde resmi bir dil olarak kabul edilmiştir. Türkçe okul çağına giren bir öğrenicinin başlaması ile öğretilmeye başlanan ve öğrenim hayatı bitene kadar ders olarak gördüğü bir derstir. Öğrenci hangi alanı seçerse seçsin mutlaka Türkçe dersi ile karşılaşmaktadır. Bu nedenle Türkçe dersi öğrencinin okul hayatı ve yaşamı boyunca önemli bir ders veya konuşma şeklidir. Yaşamı boyunca insanlar ile ilişkilerini ancak Türkçe'yi iyi öğrenerek kendini ifade etme özgürlüğüne sahip olur. Türkçe dersi alan bir öğrenci yaşam boyunca gördüğü konular hemen hemen birbirinin aynısıdır. Bu ders içeriğinde kelime anlamı, cümle anlamı, paragraf, dil bilgisi, sözcüğün yapısı, cümlenin öğeleri, vurgu, fiil çatısı, cümle çeşitleri, anlatım bozukluğu, ses bilgisi, noktalama işaretleri, yazım kuralları, paragrafta anlam ve tamlamalar konusu anlatılmaktadır.

Türkçe Konu Anlatımı ve İçeriği

1. ünite kelime anlatımı: Kelime cümlenin içerisinde yer alan küçük kısım olarak yer alır. Bazı kelimeler tek başına anlam ifade ederken bazı kelimeler ise bir kaç kelime ile bir araya geldiği zaman ancak o zaman anlam olarak bir şeyler ifade eder. Kelimeler gerçek, mecaz ve yan anlam içermektedirler. Bazı kelimeler ise somut ve soyut anlam, terim anlam, eş anlam, karşıt ( zıt ) anlam, deyim, atasözü, sesteş (eş sesli) kelimeler, özdeyiş, yansıma kelimeler, ikileme ve ad aktarması gibi kelimelerin içeriği anlatılmaktadır.

2. ünite cümle anlatımı: Cümle yargı bildiren sözcük veya sözcük topluluğudur. Tek bir sözcük cümle olarak kullanılabildiği gibi birden fazla sözcüğün bir araya gelmesi ile cümle oluşumu görülür. Cümlede anlamlar iki şekilde yorumlanır. Birinci olarak anlam eşleştirilmesi, ikinci olarak ise tanımlama, üslup, karşılaştırma, öznellik ve nesnellik, eşitlik, karşılaştırma, değerlendirme, koşula bağlılık, neden ve sonuç ilişkisi, ön yargı ve beğenme gibi anlamlar içeren cümleler anlatılmaktadır.

3. ünite paragraf : Bu ünitede paragrafın konusu, paragrafın başlığı, paragrafın ana düşüncesi, paragrafın yardımcı düşünceleri, paragrafın yardımcı düşünceleri, paragrafta sorulan kavramlar ve duygular, paragrafın anlatım biçimleri olan; açıklama, tartışma, betimleme, öyküleme gibi konular ele alınır. Paragrafta düşünceyi geliştirmek için ise; tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme, tanık gösterme, benzetme ve ilişki kurma gibi konular anlatılır.

4. ünite dil bilgisi ekler: Bu konuda ise yapım ve çekim ekleri konusu anlatılmaktadır. İsimden isim yapan ekler, isimden fiil yapan ekler, fiilden isim yapan ekler, fiilden fiil yapan ekler konusu anlatımı yapılır.

5. ünite sözcüğün yapısı: Bu konuda sözcük çeşitleri olan basit, türemiş ve bileşik sözcükler konusu anlatımı yapılır.

6. ünite cümlenin ögeleri: Bu konuda her hangi bir cümle ögeleri olan özne, yüklem, dolaylı tümleç, zarf tümleci, nesne ve edat tümleci gibi konuların tanımı yapılmaktadır.

7. ünite cümle çeşitleri: Bu konuda cümleler yapılarına göre gruplandırılır. Yüklemlerine göre, öge dizilişlerine, anlamlarına ve yapılarına göre sınıflandırılarak anlatımı gerçekleşir.

8. ünite anlatım bozukluğu: Bu konuda cümle içerisinde yer alan anlam yanlışlıkları anlatılır. Anlama dayalı bozukluklar; gereksiz sözcük kullanımı, cümlede belirsizlik bulunması, sözcüğün cümleye uymaması, mantık hatasının olması, deyimin yanlış anlamda kullanılması ve sözcüğün yanlış yerde kullanılması gibi konular ele alınır.

9. ünite ses bilgisi: Bu konuda dil bilgisi konusu olan büyük ünlü uyuşması, küçük ünlü uyuşması, ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması, ses düşmesi, ses türemesi, anlam daralması, kaynaştırma harfleri ve ulama gibi konular anlatılmaktadır.

10. ünite noktalama işaretleri: Cümle sonlarında veya içerisinde kullanılan bu işaretler nokta, virgül, ünlem, noktalı virgül, üç nokta, kısa çizgi, uzun çizgi, kesme işareti, soru işareti, tırnak işareti ve parantez gibi konular anlatımı yapılır.

11. ünite yazım kuralları: Büyük harflerin kullanım yerleri, mi soru edatının kullanım yerleri, ikilemelerin yazımı, sayıların yazımı, ki ve de bağlacının yazımı, bileşik sözcüklerin yazımı, yazımı karıştırılan sözcükler, kısaltmaların yazımı gibi konular anlatılmaktadır.
Son Güncelleme : 12.03.2021 01:28:24
Türkçe Konu Anlatımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Türkçe Konu Anlatımı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Türkçe Konu Anlatımı"
Türkçe de en çok yanlış söylenen sözcükler içinde ğ-Ğ olan sözcüklerdir. Yeğen yerine yiyen, değer yerine deyer, beğendim yerine beyendim vb. diyenler hatta yazanlar var.
Göğem . 27.08.2018
CEVAP YAZ
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı; İlkokul derecesi olan 3. sınıf öğrencilerine temel dersler olarak Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Hayat bilgisi ve İngilizce dersleri verilmektedir. 3. sınıf öğrencileri bazı dersleri son olarak görmüş oluyor bu sınıf derecesin...
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler konu anlatımı, Türkçe'nin temel konularından bir tanesidir. İlerleyen konuları iyice kavrayabilmek ve birbiri ile bağdaştırıp mantığa oturtabilmek adına zamirler konu anlatımını bilmek oldukça önemlidir.Zamir: Bir diğer adı ''adıl'' olan zam...
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde pasif taşıma, aktif taşıma, koloniler, canlıların sınıflandırılması, bakteriler, hormonlar gibi konular yer alır. 9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde en önemli olan konular organeller,...
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar konu anlatımı, kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, özellikle kullanıldığı cümlelerde söz ve söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerin tümüne denilmektedir. Bağlaçlar konu anlatımı kapsamında bağlaçlar edatlardan değişik olarak c...
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı, günlük hayatımızda basit işlemlerden zor işlemlere kadar her alanda kullanılan bir konudur. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek çok önemlidir. bu grafikler arasında çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği bulun...
Tarih Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
Tarih konu anlatımı, tarihte ilk Türk devletleri denince akla önce Asya ve Avrupa'da kurulan devletler gelmektedir. Karadeniz'in kuzey kısmından Tuna nehrine kadar uzanan bölgede yaşayan halk İskitlerdir. Asya Hun imparatorluğu, Mete han zamanında e...
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9. sınıf coğrafya konu anlatımı içerisinde anlatılan konu başlıkları doğa ve insan, harita bilgisi, coğrafi konum kavramları, saat dilimleri, tarih değiştirme çizgisi, zaman problemleri, dünyanın şekli ve hareketleri, mevsimler ve özellikleri, atmosf...
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler konu anlatımı, matematiğin önemli konularından biridir. 4. ve 5. sınıf matematik müfredat konularından olup birikimli olarak devam etmektedir. İlerde çeşitli işlemlerde öğrencilerin karşılarına çıktığından iyice öğrenilmesi şart olan konular...
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda açılar konu anlatım, nokta konusu ile başlar ve geometrinin temel konularından biridir. Doğruda açılar konusu özellikle lise derslerinde ayrıntılı bir şekilde okutulmaktadır. O zaman nokta bir doğruyu oluşturan başlangıç büyüklüğü olmayan olu...
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 sınıf fen konu anlatımı, vücudumuzdaki sistemler konusu, sindirim sistemi ağızda başlar ve anüste son bulur. Sindirim sistemi organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince barsak, anüsten meydana gelir. 7 sınıf fen konu anlatımı içinde yer alan s...
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları kişilerin yazılarda daha anlaşılır ve benimsenen bir dil kullanmaları için geniş kapsamlı bir konudur. Yazım kuralları konu anlatımı bir çok kaynak kitaplarda farklı şekillerde yer alır. Örnekler vererek...
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları sözel konular olduğu için öğrenciler tarafından sevilen konulardır. Özellikle günlük hayatta var olan edebiyat çok ilgi çekmektedir. 9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları içerisinde güzel sanatlar ve edebiyat...

 

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı
Mantık Konu Anlatımı
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
6 Sınıf Fen Konu Anlatımı
9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı
Çember Konu Anlatımı
İşlem Konu Anlatımı
Fen Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Popüler İçerik
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal sayılar konu anlatımı, doğal sayılar 0 dan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılardır. 'N' harfi ile gösterilir. Doğal sayılar rakamlar sayesi...
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9.sınıf kümeler konu anlatımı, kitaplarında kümeler yapısı kurulduktan sonra diğer matematik yapılarına geçiş yapılır. Bu nedenle kitaplarda ilk yer a...
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10. sınıf matematik konu anlatımı, genellikle zor ve uğraştırıcı fakat konuya hakim olduktan sonra sevilen konuların olduğu bir yıldır. Fakat bu konul...
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı; Fiziksel ve psikolojik olan karakterlerin anne ve babadan çocuklarına aktarılması bu karakterlerin iç güdü davranışları ile nes...
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konu anlatımı, Atatürk ilkeleri halkın mutluluğunu huzurunu refah seviyesinin yükselmesini amaçlayan birlik ve bera...
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar konu anlatımı genellikle anlaşılması zor olan konular arasındadır. Dalgalar konusu 10.sınıf müfredatında, optik ünitesi içerisinde yer alır. ...
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı, genellikle sözcüklere cümlelerde görev verilirken ve bu sözcüklerden yeni kelimeler türetileceği zaman ilk olarak eklere yer veri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022