Elektrik Konu Anlatımı

Elektrik Konu Anlatımı

Elektrik konu anlatımı, Elektrik genel itibariyle öğrencilere zorluk çıkartan bir konudur. Elektrik konu anlatımı içerisinde elektrostatik ve coulomb kuvveti gibi alt başlıklar işlenir. Elektrik konu anlatımı içerisinde öğrenilmesi gereken bazı kavramlar vardır. Bu kavramlar elektrik yükü, iletken, yalıtkan, akım, itme-çekme kuvveti, topraklanma, elektroskop, elektriksel alan, elektrik devrelerinde güç gibi örnekler verilebilir.

Elektrik Konu Anlatımı Konuları Nelerdir?
  • Sürtünmeyle elektriklenmede yalıtkan iki cisim birbirine sürdürdüğü takdirde bu iki cisim birbiriyle ile zıt yükle yüklenir. Yani biri artı yüklü iken diğeri eksi yüklenir. Fakat yüklenilen yük miktarı birbirine eşittir. Cam pamuk ipek kumaşa sürtüldüğünde camdan ipek kumaşa elektron geçişi olur. Böylece cam çubuk artı ile ipek kumaş eksiyle yüklenmiş olur.
  • Dokunma ile elektriklenme de yüklenmiş bir iletken cisim başka bir cisme dokundurulduğunda potansiyelleri eşitler inceye kadar bu iki cisim arasında yük alışverişi olur. Yarıçapları ve yükleri birbirinden farklı iki küre arasında aralarındaki anahtar kapatılarak yük geçişi sağlandığında yarıçapları ile doğru orantılı olarak yük paylaşımı gerçekleşir. Son durum da iki kürenin de yük işareti aynı olur. İkisi artı, ikisi eksi veya ikisi de nötr olmak zorundadır.
  • Etki ile elektriklenme de yüklü bir cisim ile yüke sahip olmayan bir iletken birbirini yaklaştırıldığında iletken üzerinde yük dağılımı meydana gelir. Eğer eksi yüklü küre yaklaştırılmışsa eksi yükleri iter. Yüklü cisim uzaklaştırıldığında ise iletkende ki yükler birbirine karışıp tekrar eski haline döner. Yüklü cisim iletkenin yakınında durduğunda topraklama işlemi yapılır ise iletkenin ekşi yükleri toprağa geçecektir. Tam bu sırada toprak bağlantısını kesersip sonrada yüklü cismi uzaklaştırırsak eksi yük kaybeden cisim sonuç olarak artı yükle yüklenmiş olur.
  • Elektrik konu anlatımı içerisinde en karmaşık konu elektroskoptur. Bu kısımda özellikle elektroskop yapraklarının hangi durumda açılıp hangi durumda kapandığını iyi bilmemiz gerekir. Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını yüklü ise hangi elektrik yüküne sahip olduğunu bilmemizi sağlayan alete verilen isim elektroskoptur. Elektroskop üç bölümden oluşur Bunlar topuz, iletken gövde ve ince yapraklardır. Elektroskop artı veya eksi yük ile yüklendiğinde yapraklarda bulunan aynı cins yükler birbirini iteceği için yapraklar açılacaktır.
Elektroskop yaprak durumları:

Yüksüz bir elektroskoba yüklü bir cisim yaklaştırıldığında yüklü cisim ile aynı işaretli yükler yapraklara gidecektir; topuz kısmında ise yüklü cisim ile zıt yükler toplanacaktır.

Yüksüz bir elektroskoba yüklü bir küre dokunduğu taktirde elektroskop yüklü cisim ile aynı elektrik yüküyle yüklenecektir. Hem topuz hem yapraklar ikisi de aynı yükle yüklenir.

Yüklü bir elektroskoba yüklü bir küre yaklaştırıldığında kendi yüküyle aynı yüklü bir küre ise yapraklar arasındaki açının değeri büyür yani yapraklar biraz daha açılır. Fakat kendisi ile zıt yüklü bir küre yaklaştırıldığında yapraklar arasındaki açıklık biraz azalabilir veya tamamen yapraklar kapanabilir ya da dokundurulan cismin yüklü elektroskoptan büyük ise öne kapanır sonra tekrar açılabilir. Bahsedilen bu üç durumda elektroskop ve kürenin yük durumuna bağlı olarak değişir.

Yüklü bir elektroskoba aynı yüklü bir küre dokundur olduğu takdirde potansiyelleri üç farklı şekilde paylaşırlar. Eğer kürenin potansiyeli elektroskoptan büyükse elektroskop yaprakları biraz açılır. Fakat küre ve elektroskobun potansiyelleri eşit ise yapraklarda bir değişim olmaz. Ama elektroskobun potansiyeli küreden büyük ise yapraklar biraz kapanabilir.

Son Güncelleme : 23.02.2021 10:01:28
Elektrik Konu Anlatımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Elektrik Konu Anlatımı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Elektrik Konu Anlatımı"
Üniversite de fen labaratuar dersinde bana elektrik iletknliği konusı düştü ve bir materyalle bu konuyu haftaya sunmam gerekiyor nasıl sunmalıyım ve konuyu nazıl anlatmalıyım hangi metaller elektriği iletir ve elektriğin gücünü materyalle nasıl anlatabilirim bişen varsa söyleyebilir mi?
Mehmet Burak . 24.10.2018 00:30:50
CEVAP YAZ
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı; İlkokul derecesi olan 3. sınıf öğrencilerine temel dersler olarak Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Hayat bilgisi ve İngilizce dersleri verilmektedir. 3. sınıf öğrencileri bazı dersleri son olarak görmüş oluyor bu sınıf derecesin...
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler konu anlatımı, Türkçe'nin temel konularından bir tanesidir. İlerleyen konuları iyice kavrayabilmek ve birbiri ile bağdaştırıp mantığa oturtabilmek adına zamirler konu anlatımını bilmek oldukça önemlidir.Zamir: Bir diğer adı ''adıl'' olan zam...
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde pasif taşıma, aktif taşıma, koloniler, canlıların sınıflandırılması, bakteriler, hormonlar gibi konular yer alır. 9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde en önemli olan konular organeller,...
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar konu anlatımı, kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, özellikle kullanıldığı cümlelerde söz ve söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerin tümüne denilmektedir. Bağlaçlar konu anlatımı kapsamında bağlaçlar edatlardan değişik olarak c...
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı, günlük hayatımızda basit işlemlerden zor işlemlere kadar her alanda kullanılan bir konudur. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek çok önemlidir. bu grafikler arasında çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği bulun...
Tarih Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
Tarih konu anlatımı, tarihte ilk Türk devletleri denince akla önce Asya ve Avrupa'da kurulan devletler gelmektedir. Karadeniz'in kuzey kısmından Tuna nehrine kadar uzanan bölgede yaşayan halk İskitlerdir. Asya Hun imparatorluğu, Mete han zamanında e...
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9. sınıf coğrafya konu anlatımı içerisinde anlatılan konu başlıkları doğa ve insan, harita bilgisi, coğrafi konum kavramları, saat dilimleri, tarih değiştirme çizgisi, zaman problemleri, dünyanın şekli ve hareketleri, mevsimler ve özellikleri, atmosf...
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler konu anlatımı, matematiğin önemli konularından biridir. 4. ve 5. sınıf matematik müfredat konularından olup birikimli olarak devam etmektedir. İlerde çeşitli işlemlerde öğrencilerin karşılarına çıktığından iyice öğrenilmesi şart olan konular...
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda açılar konu anlatım, nokta konusu ile başlar ve geometrinin temel konularından biridir. Doğruda açılar konusu özellikle lise derslerinde ayrıntılı bir şekilde okutulmaktadır. O zaman nokta bir doğruyu oluşturan başlangıç büyüklüğü olmayan olu...
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 sınıf fen konu anlatımı, vücudumuzdaki sistemler konusu, sindirim sistemi ağızda başlar ve anüste son bulur. Sindirim sistemi organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince barsak, anüsten meydana gelir. 7 sınıf fen konu anlatımı içinde yer alan s...
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları kişilerin yazılarda daha anlaşılır ve benimsenen bir dil kullanmaları için geniş kapsamlı bir konudur. Yazım kuralları konu anlatımı bir çok kaynak kitaplarda farklı şekillerde yer alır. Örnekler vererek...
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları sözel konular olduğu için öğrenciler tarafından sevilen konulardır. Özellikle günlük hayatta var olan edebiyat çok ilgi çekmektedir. 9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları içerisinde güzel sanatlar ve edebiyat...

 

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı
Mantık Konu Anlatımı
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
6 Sınıf Fen Konu Anlatımı
9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı
Çember Konu Anlatımı
İşlem Konu Anlatımı
Fen Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Popüler İçerik
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9.sınıf kümeler konu anlatımı, kitaplarında kümeler yapısı kurulduktan sonra diğer matematik yapılarına geçiş yapılır. Bu nedenle kitaplarda ilk yer a...
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10. sınıf matematik konu anlatımı, genellikle zor ve uğraştırıcı fakat konuya hakim olduktan sonra sevilen konuların olduğu bir yıldır. Fakat bu konul...
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı; Fiziksel ve psikolojik olan karakterlerin anne ve babadan çocuklarına aktarılması bu karakterlerin iç güdü davranışları ile nes...
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konu anlatımı, Atatürk ilkeleri halkın mutluluğunu huzurunu refah seviyesinin yükselmesini amaçlayan birlik ve bera...
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar konu anlatımı genellikle anlaşılması zor olan konular arasındadır. Dalgalar konusu 10.sınıf müfredatında, optik ünitesi içerisinde yer alır. ...
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı, genellikle sözcüklere cümlelerde görev verilirken ve bu sözcüklerden yeni kelimeler türetileceği zaman ilk olarak eklere yer veri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022