Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Dil Bilgisi Konu Anlatımı

Dil Bilgisi Konu Anlatımı

Dil Bilgisi Konu Anlatımı; Herhangi bir dilde dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Dil bilgisi konuşulan veya yazılan dil için belirli kurallar ortaya koyan bilim dalıdır. Bu kurallar yüzyılların yaşandığından itibaren bütün gelişmeler ve yaşanmışlıklar sonucu ortaya çıkan kurallar bütünüdür. Dil bilgisi kuralları kişilerin daha düzgün bir şekilde konuşmasını ve yazmasını sağlamaktadır. Eğer bu kurallar olmasaydı hem konuşulan hem de yazılan kelimeler ve cümleler de yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilirdi. Bu da kişiler arasında sürekli olarak aralarının bozukluğunu ve kalp kırıklığına neden olabilirdi. Dil bilgisi kuralları da konuşan ve yazan insanların gerçekliği ne kadar ise kurallar da o kadar gerçekçi olarak ifade edilir. Dil bilgisi kuralları da zamanla değişen bir bilim dalı olarak ifade edilir. Okullar da bu dersin verilme amacı ilk olarak bir insanın kendini ifade edebilmesi için bu kuralları bilerek kendini anlatabilmelidir. Bu nedenle bir öğrenci okumayı ve yazmayı öğrendikten sonra sıra konuşurken ve okurken nerede konuşulacak, nerede durulacak olan kelime ve cümleleri ayırt edebilmek için eğitimi verilir. Neredeyse tüm eğitim ve öğretim dönemi boyunca anlatımı olur. İlkokul, ortaokul, lise hatta üniversite de bile ders olarak verilmektedir.

Dil Bilgisi Konu Anlatımı ve İçeriği


1. Ünite sözcük türleri: bu konunun içeriğinde isimler, sıfatlar, zamirler, zarflar, edat, bağlaç ve ünlem konusu anlatımı yapılmaktadır.

2. Ünite fiiller ve fiilimsiler: bu konuya ilk olarak fiil nedir, iş ve oluş ne anlama gelmektedir. Çekimli fiil, fiil ekleri ve sahış ekleri konusu ele alınır. Daha sonra ek fiil ve ek fiilin görevleri nelerdir konusuna değinilir. En son olarak ise fiil de çatı ve öznesine, nesnesine göre fiil yapıları ele alınır.

3. Ünite cümlenin öğeleri: bu konuda cümlenin öğeleri olan zarf tümleci, dolaylı tümleç, özne, yüklem ve nesne gibi konular ele alınır. İkinci olarak ise bu öğeler bulunurken hangi kurallara dikkat edilmesi gerekir konusu anlatımı yapılır. En son olarak ise cümle de bulunan temel öğeler konusu anlatımı yapılır.

4. Ünite cümle çeşitleri: bu konuda cümle çeşitleri olan yüklemine göre, anlamına göre, yüklemin yerine ve yapısına göre sınıflandırarak anlatımı yapılır.

5. Ünite ses bilgisi: bu konuda ilk konu olarak büyük ve küçük ünlü uyumu, ünsüz benzeşmesi, ünsüz türemesi, düşmesi, daralması ve ünlü düşmesi, daralması ve türemesi gibi konuların anlatımı yapılır.

6. Ünite anlatım bozuklukları ve noktalama işaretleri: bu konuda anlatım bozukluğu olarak cümle içerisinde hangi kelimenin kullanılması veya kullanılmaması gibi konular ele alınırken, noktala işaretleri konusunda ise cümle içerisinde hem konuşurken hem de yazarken nerede durulup durulmayacağı konusunda yardımcı olan unsurlar olarak bilinir.

7. Ünite sözcükte anlam: bu konuda temel bilgi olan gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlam, terim anlam, eş anlam, zıt anlam ve eş sesli kelimeler gibi konuların anlatımı yapılır.

8. Ünite cümlede ve paragrafta anlam: bu konuda herhangi bir cümlenin veya paragraftan çıkacak anlamın ne olduğunu anlamak için belirli kuralların öğretilmesini içeren konuların anlatımı yapılır.
Son Güncelleme : 21.01.2024 12:22:48
Dil Bilgisi Konu Anlatımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Dil Bilgisi Konu Anlatımı Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Dil Bilgisi Konu Anlatımı"
Merhaba, belirtmiş olduğunuz bu konular tamamen bizim kitaptakiler ile aynı. Ben burdan konu sıralamasını alarak bu şekilde çalışma programı hazırlayacağım. Bu şekilde çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu konular arasında önemli olanları bana söyleyebilir misiniz?
Dirsehan . 27.09.2018 03:19:53
CEVAP YAZ
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı; İlkokul derecesi olan 3. Sınıf öğrencilerine temel dersler olarak Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Hayat bilgisi ve İngilizce dersleri verilmektedir. 3. Sınıf öğrencileri bazı dersleri son olarak görmüş oluyor bu sınıf derecesin...
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler konu anlatımı, Türkçe'nin temel konularından bir tanesidir. İlerleyen konuları iyice kavrayabilmek ve birbiri ile bağdaştırıp mantığa oturtabilmek adına zamirler konu anlatımını bilmek oldukça önemlidir.Zamir: Bir diğer adı 'adıl' olan zamir...
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9. Sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde pasif taşıma, aktif taşıma, koloniler, canlıların sınıflandırılması, bakteriler, hormonlar gibi konular yer alır. 9. Sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde en önemli olan konular organelle...
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar konu anlatımı, kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, özellikle kullanıldığı cümlelerde söz ve söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerin tümüne denilmektedir. Bağlaçlar konu anlatımı kapsamında bağlaçlar edatlardan değişik olarak cüml...
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı, günlük hayatımızda basit işlemlerden zor işlemlere kadar her alanda kullanılan bir konudur. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek çok önemlidir. Bu grafikler arasında çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği bulun...
Tarih Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
Tarih konu anlatımı, tarihte ilk Türk devletleri denince akla önce Asya ve Avrupa'da kurulan devletler gelmektedir. Karadeniz'in kuzey kısmından Tuna nehrine kadar uzanan bölgede yaşayan halk İskitlerdir.Asya Hun imparatorluğu, Mete han zamanında en ...
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9. Sınıf coğrafya konu anlatımı içerisinde anlatılan konu başlıkları doğa ve insan, harita bilgisi, coğrafi konum kavramları, saat dilimleri, tarih değiştirme çizgisi, zaman problemleri, dünyanın şekli ve hareketleri, mevsimler ve özellikleri, atmosf...
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler konu anlatımı, matematiğin önemli konularından biridir. 4 ve 5. Sınıf matematik müfredat konularından olup birikimli olarak devam etmektedir. İleride çeşitli işlemlerde öğrencilerin karşılarına çıktığından iyice öğrenilmesi şart olan konular...
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda açılar konu anlatım, nokta konusu ile başlar ve geometrinin temel konularından biridir. Doğruda açılar konusu özellikle lise derslerinde ayrıntılı bir şekilde okutulmaktadır. O zaman nokta bir doğruyu oluşturan başlangıç büyüklüğü olmayan olu...
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 sınıf fen konu anlatımı, vücudumuzdaki sistemler konusu, sindirim sistemi ağızda başlar ve anüste son bulur. Sindirim sistemi organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, anüsten meydana gelir. 7 sınıf fen konu anlatımı içinde yer alan...
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları kişilerin yazılarda daha anlaşılır ve benimsenen bir dil kullanmaları için geniş kapsamlı bir konudur. Yazım kuralları konu anlatımı birçok kaynak kitaplarda farklı şekillerde yer alır. Örnekler vererek ...
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9. Sınıf edebiyat konu anlatımı konuları sözel konular olduğu için öğrenciler tarafından sevilen konulardır. Özellikle günlük hayatta var olan edebiyat çok ilgi çekmektedir. 9. Sınıf edebiyat konu anlatımı konuları içerisinde güzel sanatlar ve edebiy...

 

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı
Mantık Konu Anlatımı
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
6 Sınıf Fen Konu Anlatımı
9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı
Çember Konu Anlatımı
İşlem Konu Anlatımı
Fen Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Popüler İçerik
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9.sınıf kümeler konu anlatımı, kitaplarında kümeler yapısı kurulduktan sonra diğer matematik yapılarına geçiş yapılır. Bu nedenle kitaplarda ilk yer a...
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10. sınıf matematik konu anlatımı, genellikle zor ve uğraştırıcı fakat konuya hakim olduktan sonra sevilen konuların olduğu bir yıldır. Fakat bu konul...
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı; Fiziksel ve psikolojik olan karakterlerin anne ve babadan çocuklarına aktarılması bu karakterlerin iç güdü davranışları ile nes...
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konu anlatımı, Atatürk ilkeleri halkın mutluluğunu huzurunu refah seviyesinin yükselmesini amaçlayan birlik ve bera...
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar konu anlatımı genellikle anlaşılması zor olan konular arasındadır. Dalgalar konusu 10.sınıf müfredatında, optik ünitesi içerisinde yer alır. ...
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı, genellikle sözcüklere cümlelerde görev verilirken ve bu sözcüklerden yeni kelimeler türetileceği zaman ilk olarak eklere yer veri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024