Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

Noktalama işaretleri konu anlatımı: Düşünce ve duyguları daha açık ve net bir şekilde ifade etmek, anlama ve okumayı daha kolay hale getirmek, cümlenin yapısını ve duraklamaları belirlemek, vurgu ve tonlamalara dikkat etmek için noktalama işaretleri kullanılır. Noktalama işaretleri dil bilgisi konusunda önemlidir. Noktalama işaretleri konu anlatımı neredeyse birinci sınıftan beri anlatılıyor diyebiliriz. Çünkü noktalama işaretleri cümleler ve hatta ileriki zamanlarda yazacağımız kompozisyon, paragraf ve şiirler için çok önemlidir.

Noktalama işaretleri nelerdir?

Nokta:
 • Nokta noktalama işaretlerinin başında gelir.
 • Nokta cümle sonlarında kullanılır.
 • "." şeklinde gösterilir.
 • Nokta bazı kısaltmaların sonunda da kullanılmaktadır.
 • Sayılardan sonra sıra bildirmek amacıyla nokta kullanılır.
 • Bir yazının maddelerini gösteren rakam ya da harften sonra nokta kullanılır.
 • Tarihleri yazarken gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta kullanılır.
Virgül:
 • "," şeklinde gösterilir.
 • Birbiri ardına sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasında kullanılır.
 • Sıralı olan cümle gruplarını birbirinden ayırmak için kullanılır.
 • Cümlede özel olarak vurgulanmak istenen öğelerden sonra kullanılır.
 • Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanılır.
 • Cümle içerisinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için virgül kullanılır.
 • Anlama güç kazandırmak için tekrar eden kelimeler arasına koyulur.
 • Tırnak içerisinde yer almayan aktarma cümlelerinden sonra kullanılır.
 • Konuşma çizgisinden önce yer alır.
 • Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul, teşvik bildiren hayır, yok, evet, tamam, olur, hayhay, baş üstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur.
 • Virgülün diğer bir kullanımı bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemektir.
 • Hitap için kullanılan kelimelerden sonra virgül kullanılır.
Noktalı virgül:
 • ";" şeklinde gösterilir.
 • Cümle içerisinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak amacıyla kullanılır.
 • Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.
İki nokta:
 • ":" şeklinde gösterilir.
 • Kendisinden sonra örnek verilecek olan cümlenin sonunda yer alır.
 • Kendisinden sonra açıklama yapılacak olan cümlenin sonunda iki nokta kullanılır.
 • Edebi eserlerde ki karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin adından hemen sonra iki nokta kullanılır.
 • Tırnak içerisinde yer alan alıntı cümlelerinden önce kullanılan bir noktalama işaretidir.
Üç nokta:
 • "..." şeklinde gösterilir.
 • Üç nokta genelde tamamlanmamış cümlelerin sonunda kullanılır.
 • Kaba sayıldığı için veya bir başka nedenden dolayı açıklanmak istenmeyen kelime ya da bölümlerin yerine kullanılır.
 • Alıntılarda; başta, ortada, sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine kullanılır.
 • Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeyi daha güçlü hale getirmek için kullanılır.
Soru işareti:
 • "?" şeklinde gösterilir.
 • Soru bildiren cümle ya da sözlerin sonunda yer almaktadır.
 • Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.
Ünlem işareti:
 • "!" şeklinde gösterilir.
 • Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşırma gibi duyguları ifade eden cümlelerin sonunda ünlem işareti kullanılır.
 • Seslenmek, hitap etme ve uyarı cümlelerinde de cümlenin sonunda ünlem yer almaktadır.
 • Alay etme, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözlerde o kelimeden hemen sonra ünlem yay ayraç içerisinde kullanılır.
Kısa çizgi:
 • "-" şeklinde gösterilir.
 • Satıra sığmayan kelimeler parçalanırken satır sonuna konur.
 • Ara sözleri ve ara cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılan noktalama işaretleri konu anlatımında yer alan bir işarettir.
 • Heceleri ayırmak, fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır.
 • Eklerin başında yer alır.
 • Başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kullanılır.
Uzun çizgi:
 • Noktalama işaretleri konu anlatımında yer alan uzun çizgi tek maddedir. Uzun çizgi konuşma çizgisi olarak kullanılır.
Eğik çizgi:
 • "/" şeklinde gösterilir.
 • Mısralar yan yana yazılması gerektiği zaman kullanılır.
 • Adres yazılarında numaralar ile semt ve şehir arasında kullanılır.
 • Tarih yazarken gün, ay ve yıl arasında yer alır.
 • Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır.
Tırnak işareti (" "):
 • Bir kişiden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içerisinde yer alır.
 • Özel olarak belirtilmek istenen cümleler ya da sözler tırnak içinde verilir.
 • Yazı başlıkları ve hitap adları tırnak içine alınır.
Ayraç işareti:
 • "( )" şeklinde gösterilir.
 • Cümlenin yapısıyla doğrudan ilgili olmayan açıklamalar için kullanılır.
 • Eş anlamlı sözcüler ayraç içerisinde yer alır.
 • Bir sözcük ya da cümleden sonra yapılan açıklamalar ayraç içinde verilir.
 • Başlangıç ve bitiş tarihleri ayraç içinde verilir.
Kesme işareti:
 • " ' " şeklinde gösterilir.
 • Özel adlara gelen çekim eklerini ayırmak için kullanılır.
 • Kısaltmalara gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır.
 • Sayılara, tarihlere ve saatlere gelen ekleri ayırmak için kullanılır.
 • Bir sözcükte ünlü harfin düştüğünü göstermek üzere kullanılan bir işarettir.
 • Anlam karışıklığını önlemek amacıyla kullanılır.
Son Güncelleme : 07.04.2021 04:51:56
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı"
noktalama işaretleri benim konum ve bu konuyu çok seviyorum. Hangi sınavdan çıksa severek yapıyorum ve oldukça kolay geliyor. Noktalama işaretlerinde bazen yanlış yapabiliyorum. Bu yanlışları yapmamak için ne gibi işlemler yapmam gerekiyor?
Neris . 30.09.2018 23:32:08
CEVAP YAZ
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı; İlkokul derecesi olan 3. sınıf öğrencilerine temel dersler olarak Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Hayat bilgisi ve İngilizce dersleri verilmektedir. 3. sınıf öğrencileri bazı dersleri son olarak görmüş oluyor bu sınıf derecesin...
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler konu anlatımı, Türkçe'nin temel konularından bir tanesidir. İlerleyen konuları iyice kavrayabilmek ve birbiri ile bağdaştırıp mantığa oturtabilmek adına zamirler konu anlatımını bilmek oldukça önemlidir.Zamir: Bir diğer adı ''adıl'' olan zam...
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde pasif taşıma, aktif taşıma, koloniler, canlıların sınıflandırılması, bakteriler, hormonlar gibi konular yer alır. 9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde en önemli olan konular organeller,...
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar konu anlatımı, kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, özellikle kullanıldığı cümlelerde söz ve söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerin tümüne denilmektedir. Bağlaçlar konu anlatımı kapsamında bağlaçlar edatlardan değişik olarak c...
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı, günlük hayatımızda basit işlemlerden zor işlemlere kadar her alanda kullanılan bir konudur. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek çok önemlidir. bu grafikler arasında çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği bulun...
Tarih Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
Tarih konu anlatımı, tarihte ilk Türk devletleri denince akla önce Asya ve Avrupa'da kurulan devletler gelmektedir. Karadeniz'in kuzey kısmından Tuna nehrine kadar uzanan bölgede yaşayan halk İskitlerdir. Asya Hun imparatorluğu, Mete han zamanında e...
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9. sınıf coğrafya konu anlatımı içerisinde anlatılan konu başlıkları doğa ve insan, harita bilgisi, coğrafi konum kavramları, saat dilimleri, tarih değiştirme çizgisi, zaman problemleri, dünyanın şekli ve hareketleri, mevsimler ve özellikleri, atmosf...
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler konu anlatımı, matematiğin önemli konularından biridir. 4. ve 5. sınıf matematik müfredat konularından olup birikimli olarak devam etmektedir. İlerde çeşitli işlemlerde öğrencilerin karşılarına çıktığından iyice öğrenilmesi şart olan konular...
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda açılar konu anlatım, nokta konusu ile başlar ve geometrinin temel konularından biridir. Doğruda açılar konusu özellikle lise derslerinde ayrıntılı bir şekilde okutulmaktadır. O zaman nokta bir doğruyu oluşturan başlangıç büyüklüğü olmayan olu...
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 sınıf fen konu anlatımı, vücudumuzdaki sistemler konusu, sindirim sistemi ağızda başlar ve anüste son bulur. Sindirim sistemi organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince barsak, anüsten meydana gelir. 7 sınıf fen konu anlatımı içinde yer alan s...
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları kişilerin yazılarda daha anlaşılır ve benimsenen bir dil kullanmaları için geniş kapsamlı bir konudur. Yazım kuralları konu anlatımı bir çok kaynak kitaplarda farklı şekillerde yer alır. Örnekler vererek...
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları sözel konular olduğu için öğrenciler tarafından sevilen konulardır. Özellikle günlük hayatta var olan edebiyat çok ilgi çekmektedir. 9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları içerisinde güzel sanatlar ve edebiyat...

 

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı
Mantık Konu Anlatımı
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
6 Sınıf Fen Konu Anlatımı
9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı
Çember Konu Anlatımı
İşlem Konu Anlatımı
Fen Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Popüler İçerik
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal sayılar konu anlatımı, doğal sayılar 0 dan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılardır. 'N' harfi ile gösterilir. Doğal sayılar rakamlar sayesi...
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9.sınıf kümeler konu anlatımı, kitaplarında kümeler yapısı kurulduktan sonra diğer matematik yapılarına geçiş yapılır. Bu nedenle kitaplarda ilk yer a...
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10. sınıf matematik konu anlatımı, genellikle zor ve uğraştırıcı fakat konuya hakim olduktan sonra sevilen konuların olduğu bir yıldır. Fakat bu konul...
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı; Fiziksel ve psikolojik olan karakterlerin anne ve babadan çocuklarına aktarılması bu karakterlerin iç güdü davranışları ile nes...
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konu anlatımı, Atatürk ilkeleri halkın mutluluğunu huzurunu refah seviyesinin yükselmesini amaçlayan birlik ve bera...
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar konu anlatımı genellikle anlaşılması zor olan konular arasındadır. Dalgalar konusu 10.sınıf müfredatında, optik ünitesi içerisinde yer alır. ...
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı, genellikle sözcüklere cümlelerde görev verilirken ve bu sözcüklerden yeni kelimeler türetileceği zaman ilk olarak eklere yer veri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022