9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı

9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı

9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde pasif taşıma, aktif taşıma, koloniler, canlıların sınıflandırılması, bakteriler, hormonlar gibi konular yer alır. 9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde en önemli olan konular organeller, taşıma çeşitleri ve hücrenin yapısıdır.

Hücre zarı farklılaşması ile oluşan yapılar

Kamçı; hareket amaçlı kullanılır, kalıcıdır. Sil; hareketi sağlar, kalıcıdır. Yalancı ayak; besleme hareket ya da savunma amaçlı oluşturulan geçici uzantılardır.

Pinositik cep; besin alınımı amaçlı oluşturulan geçici girintilerdir.

Villus (tümür); besin emilimi amaçlı oluşturulan kalıcı ve parmak şeklindeki uzantılardır.

Mezozom; aerobik bakterilerde bulunan ve oksijenli solunum yapan bakterilerde görülür. Mezozom üzerinde solunum enzimleri bulunur. Mitokondrinin görevini yapar.

Pasif taşıma

Zardan geçebilen maddelerin ATP harcanmadan hücre zarındaki porlar veya fosfolipit tabakasından doğrudan geçmesidir. Geçiş maddenin çok olduğu ortamdan az olduğu ortama doğru gerçekleşir. Madde geçişi hücre içi ve dışı madde yoğunluğu eşitleninceye kadar devam eder. Bir hücre bulunduğu ortam ile osmotik denge halinde ise pasif taşıma yapamaz. Pasif taşıma için yoğunluk farkı şarttır.

Pasif taşıma çeşitleri

Difüzyon: Herhangi bir bileşiğe ait moleküllerin, mevcut ortama yayılma eğilimidir. ATP harcanmaz. Geçiş osmotik denge sağlanınca sonlanır. Hücre zarındaki enzimler görev almaz. Yoğunluk farkı arttıkça difüzyon hızı artar. Yüzey genişliği arttıkça difüzyon hızı artar. Kinetik enerjiye bağlı olarak sıcaklık artarsa difüzyon hızı artar. Por sayısı artarsa difüzyon hızı artar. Molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı azalır. Solunum gazlarının (oksijen ve karbondioksit) hücre zarından geçişi difüzyon ile sağlanır.

Kolaylaştırılmış difüzyon: Basit difüzyondan farklı olarak kolaylaştırılmış difüzyonda zarda bulunan taşıyıcı madde kullanılır ve porlardan değil proteinler arası boşluktan geçer. Taşınacak maddeler enzimler yardımıyla taşıyıcı proteinlere bağlanır.

Osmoz: Su difüzyonunun özel adıdır. Suyun geçici-geçirgen hücre zarından difüzyonudur.

Diyaliz: suda çözülmüş maddelerin geçişidir. Böbrek yetmezliği hastalarının tedavisinde kullanılır.

Aktif taşıma

Bir maddenin az yoğun olduğu yerden çok yoğun olduğu yere geçmesidir. ATP harcanır. Enzim kullanılır. Taşıyıcı madde vardır. Sadece canlı hücrelerde olur. Aktif taşıma osmotik denge varken de gerçekleşebilir. Endositoz ve ekzositoz olayları tek yönlüdür, ATP harcanır ama aktif taşıma değildir.

Endoplazmik retikulum: Hücre zarından oluşmuştur. Tek zarlı olduğu için sadece ökaryotlarda bulunur. Granüllü endoplazmik retikulum; üzerinde granül (protein) bulundururlar. Protein sentezinde görev alabilirler. Granülsüz endoplazmik retikulum; karbonhidrat metabolizmasında rol oynar.

Golgi cisimciği: Paketleme işi yapar. Endoplazmik retikulum' dan gelen materyaller golgide değişikliğe uğratılır, depolanır ve gönderilir. Hücre zarı onarımında görev yapar. Yağ sentezi yapar. Kızım ve koful oluşumunu sağlar. Bitki hücrelerinin bölünmesi sırasında orta lamel oluşmasını sağlar. Apoenzim ile koenzim ya da kofaktörün birleşmesini yani holoenzim oluşmasını sağlar.

Lizozom: Salgı salgılama görevi yapar. Olgun alyuvar hücreleri ve yüksek yapılı bitki hücrelerinde lizozom bulunmaz. Lizozom zarının parçalanması sonucu hücrenin kendi kendini yok etmesine "otoliz" denir. Lizozom içinde bulunan sindirim enzimleri lizozom tarafından değil, ribozom tarafından üretilir.

Ribozom: Protein sentezini gerçekleştirir. Ribozom zarsızdır. Bu yüzden hem ökaryot hem prokaryotlarda bulunur. Mitokondri ve kloroplastın içinde, endoplazmik retikulumun üstünde bulunur. Ayrıca sitoplazmada serbest hâlde bulunabilir. Ribozom iki ayrı kısımdan oluşur ama protein sentezi sırasında birleşir. Ribozom aktivitesi artan bir hücrede; aminoasit miktarı azalır, hücre pH' ı artar, şu miktarı artar, ATP miktarı azalır, peptit bağı sayısı artar.

Koful: Hayvan hücrelerinde küçük ve çok, bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda bulunur. Fagositoz ve pinositoz olayları sonucu besin kofulları oluşur. Hayvan hücrelerinde merkezi koful yoktur.
Son Güncelleme : 27.04.2021 10:20:16
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı, genellikle sözcüklere cümlelerde görev verilirken ve bu sözcüklerden yeni kelimeler türetileceği zaman ilk olarak eklere yer verilmektedir. Bu yapım eklerine genel olarak çekim ekleri ilave edilmektedir. Ancak bir ya da iki ek ha...
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı; İlkokul derecesi olan 3. sınıf öğrencilerine temel dersler olarak Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Hayat bilgisi ve İngilizce dersleri verilmektedir. 3. sınıf öğrencileri bazı dersleri son olarak görmüş oluyor bu sınıf derecesin...
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler konu anlatımı, Türkçe'nin temel konularından bir tanesidir. İlerleyen konuları iyice kavrayabilmek ve birbiri ile bağdaştırıp mantığa oturtabilmek adına zamirler konu anlatımını bilmek oldukça önemlidir.Zamir: Bir diğer adı ''adıl'' olan zam...
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar konu anlatımı, kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, özellikle kullanıldığı cümlelerde söz ve söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerin tümüne denilmektedir. Bağlaçlar konu anlatımı kapsamında bağlaçlar edatlardan değişik olarak c...
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı, günlük hayatımızda basit işlemlerden zor işlemlere kadar her alanda kullanılan bir konudur. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek çok önemlidir. bu grafikler arasında çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği bulun...
Tarih Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
Tarih konu anlatımı, tarihte ilk Türk devletleri denince akla önce Asya ve Avrupa'da kurulan devletler gelmektedir. Karadeniz'in kuzey kısmından Tuna nehrine kadar uzanan bölgede yaşayan halk İskitlerdir. Asya Hun imparatorluğu, Mete han zamanında e...
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9. sınıf coğrafya konu anlatımı içerisinde anlatılan konu başlıkları doğa ve insan, harita bilgisi, coğrafi konum kavramları, saat dilimleri, tarih değiştirme çizgisi, zaman problemleri, dünyanın şekli ve hareketleri, mevsimler ve özellikleri, atmosf...
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler konu anlatımı, matematiğin önemli konularından biridir. 4. ve 5. sınıf matematik müfredat konularından olup birikimli olarak devam etmektedir. İlerde çeşitli işlemlerde öğrencilerin karşılarına çıktığından iyice öğrenilmesi şart olan konular...
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda açılar konu anlatım, nokta konusu ile başlar ve geometrinin temel konularından biridir. Doğruda açılar konusu özellikle lise derslerinde ayrıntılı bir şekilde okutulmaktadır. O zaman nokta bir doğruyu oluşturan başlangıç büyüklüğü olmayan olu...
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 sınıf fen konu anlatımı, vücudumuzdaki sistemler konusu, sindirim sistemi ağızda başlar ve anüste son bulur. Sindirim sistemi organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince barsak, anüsten meydana gelir. 7 sınıf fen konu anlatımı içinde yer alan s...
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları kişilerin yazılarda daha anlaşılır ve benimsenen bir dil kullanmaları için geniş kapsamlı bir konudur. Yazım kuralları konu anlatımı bir çok kaynak kitaplarda farklı şekillerde yer alır. Örnekler vererek...
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları sözel konular olduğu için öğrenciler tarafından sevilen konulardır. Özellikle günlük hayatta var olan edebiyat çok ilgi çekmektedir. 9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları içerisinde güzel sanatlar ve edebiyat...

 

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı
Mantık Konu Anlatımı
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
6 Sınıf Fen Konu Anlatımı
9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı
Çember Konu Anlatımı
İşlem Konu Anlatımı
Fen Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Popüler İçerik
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Anlatım bozuklukları konu anlatımı; cümle içinde çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşan anlam bozukluklarının ortaya konulmasına yardımcı olur. Bir cüm...
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal sayılar konu anlatımı, doğal sayılar 0 dan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılardır. 'N' harfi ile gösterilir. Doğal sayılar rakamlar sayesi...
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9.sınıf kümeler konu anlatımı, kitaplarında kümeler yapısı kurulduktan sonra diğer matematik yapılarına geçiş yapılır. Bu nedenle kitaplarda ilk yer a...
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10. sınıf matematik konu anlatımı, genellikle zor ve uğraştırıcı fakat konuya hakim olduktan sonra sevilen konuların olduğu bir yıldır. Fakat bu konul...
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı; Fiziksel ve psikolojik olan karakterlerin anne ve babadan çocuklarına aktarılması bu karakterlerin iç güdü davranışları ile nes...
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konu anlatımı, Atatürk ilkeleri halkın mutluluğunu huzurunu refah seviyesinin yükselmesini amaçlayan birlik ve bera...
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar konu anlatımı genellikle anlaşılması zor olan konular arasındadır. Dalgalar konusu 10.sınıf müfredatında, optik ünitesi içerisinde yer alır. ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022