Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Ek Fiil Konu Anlatımı

Ek Fiil Konu Anlatımı

Ek fiil konu anlatımı, fiiller konusunun iyice kavranmasının ardından kolaylıkla öğrenilebilecek bir konudur. Ek fiil, isim ve isim soylu kelimelerin yüklem olarak kullanılabilmesini sağlayan eklere verilen isimdir. Eklendiği çekimli fiilleri birleşik zamanlı fiil yapmaktadır. Ek fiillere mastar ekleri geldiğinde bir anlam ifade etmezler. Ek fiilin mastar eki 'i (Mek)'tir. Ancak konuşurken ve yazarken 'i' genellikle kullanılmaz ve düşer. Ek fiillerin 2 görevi vardır. Birincisi isim ve isim soyundan olan kelimeleri yüklem haline getirmek, diğeri ise basit zamanlı fiillere gelerek onları birleşik zamanlı bir fiil haline getirmek. Ek fiiller 2 gruba ayrılırlar:

1. İsim Cümlelerinde Ek Fiil


İsim ve isim soylu sözcükleri zamir, sıfat, zarf, edat durumuna getirir, yargı bildirir ve yüklem yapar. İsim kökenli kelimelerin yüklem halinde oldukları cümlelere isim cümleleri adı verilmektedir. İsim cümlelerinde ek fiilin 4 farklı çekimi bulunmaktadır:
  • Ek Fiilin Görülen Geçmiş Zamanı: Bahsedilen durumu bilme, görme ve durum yaşanırken ona tanık olma anlamı katmaktadır. İsim soylu kelimelere 'idi' eki getirilerek yapılmaktadır. Bu duruma örnek olarak 'soğuk-tu, güzel-di' kelimeleri verilebilmektedir.
  • Ek Fiilin Öğrenilmiş Geçmiş Zamanı: Bahsedilen durumu başkasından duyma, öğrenme, bilme durumu söz konusudur. İsim köklü kelimelere '-imiş' eki getirilerek yapılmaktadır. Bu duruma örnek olarak 'güzel-miş, soğuk-muş' kelimeleri örnek olarak gösterilebilir.
  • Ek Fiilin Geniş Zamanı: Bahsedilen durumun her an gerçekleşebileceği, her zaman gerçekleşme potansiyeli olduğu anlamına gelmektedir. Ek fiilin geniş zaman ekleri olarak '-im, -sin, -idir, -iz, -lerdir/-dirler' kullanılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri 'idir' ekinin genellikle düştüğü ve kişi eklerinde ek fiil olarak kulanıldığıdır. Bu duruma örnek olarak 'yasak-tır' verilebilir.
  • Ek Fiilin Şartı: bu çekim ek fiilin eklendiği sözcükleri yüklem konumuna getirmez. Bunun aksine o sözcüğe şart, koşul anlamı ekler. Bu durumun eki 'ise'dir. Ancak geldiği sözcüğe göre '-sa, -se' eki de gelebilmektedir. Ek fiilin şartına örnek olarak 'güzel ise/ güzel-se' verilebilir. Burada önemli nokta 'ise' ekinin 'ise' bağlacıyla karıştırılmamasına dikkat edilmesidir.

2. Fiil Cümlelerinde Ek Fiil


Sadece bir kip eki almış fiiller, ek fiil alarak birleşik zamanlı fiil haline gelirler. Bir fiilin birleşik zamanlı fiil olabilmesi için iki kip ekinin yan yana gelmesi gerekmektedir. Bu fiillerde sonradan eklenen ikinci kip her zaman ek fiildir. Fiil cümlelerinde ek fiile örnek olarak 'bak-mış-tı' verilebilir. Fiil cümlelerinde ek fiilde yüklem konumunda olan sözcük eylem bildirmektedir.

Görüldüğü üzere ek fiil konu anlatımını anlayabilmek ve iyice kavrayabilmek için fiilleri, fiil çekimlerini, bileşik ve basit yapılı fiilleri bilmek gerekmektedir. Her konu birbirinin üzerine eklenerek devam ettiğinden ek fiil konu anlatımının da ileride karşılaşılacak diğer konular içinde iyice kavranması önemlidir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 13:35:37
Ek Fiil Konu Anlatımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Ek Fiil Konu Anlatımı Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Ek Fiil Konu Anlatımı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı; İlkokul derecesi olan 3. Sınıf öğrencilerine temel dersler olarak Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Hayat bilgisi ve İngilizce dersleri verilmektedir. 3. Sınıf öğrencileri bazı dersleri son olarak görmüş oluyor bu sınıf derecesin...
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler konu anlatımı, Türkçe'nin temel konularından bir tanesidir. İlerleyen konuları iyice kavrayabilmek ve birbiri ile bağdaştırıp mantığa oturtabilmek adına zamirler konu anlatımını bilmek oldukça önemlidir.Zamir: Bir diğer adı 'adıl' olan zamir...
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9. Sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde pasif taşıma, aktif taşıma, koloniler, canlıların sınıflandırılması, bakteriler, hormonlar gibi konular yer alır. 9. Sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde en önemli olan konular organelle...
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar konu anlatımı, kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, özellikle kullanıldığı cümlelerde söz ve söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerin tümüne denilmektedir. Bağlaçlar konu anlatımı kapsamında bağlaçlar edatlardan değişik olarak cüml...
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı, günlük hayatımızda basit işlemlerden zor işlemlere kadar her alanda kullanılan bir konudur. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek çok önemlidir. Bu grafikler arasında çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği bulun...
Tarih Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
Tarih konu anlatımı, tarihte ilk Türk devletleri denince akla önce Asya ve Avrupa'da kurulan devletler gelmektedir. Karadeniz'in kuzey kısmından Tuna nehrine kadar uzanan bölgede yaşayan halk İskitlerdir.Asya Hun imparatorluğu, Mete han zamanında en ...
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9. Sınıf coğrafya konu anlatımı içerisinde anlatılan konu başlıkları doğa ve insan, harita bilgisi, coğrafi konum kavramları, saat dilimleri, tarih değiştirme çizgisi, zaman problemleri, dünyanın şekli ve hareketleri, mevsimler ve özellikleri, atmosf...
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler konu anlatımı, matematiğin önemli konularından biridir. 4 ve 5. Sınıf matematik müfredat konularından olup birikimli olarak devam etmektedir. İleride çeşitli işlemlerde öğrencilerin karşılarına çıktığından iyice öğrenilmesi şart olan konular...
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda açılar konu anlatım, nokta konusu ile başlar ve geometrinin temel konularından biridir. Doğruda açılar konusu özellikle lise derslerinde ayrıntılı bir şekilde okutulmaktadır. O zaman nokta bir doğruyu oluşturan başlangıç büyüklüğü olmayan olu...
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 sınıf fen konu anlatımı, vücudumuzdaki sistemler konusu, sindirim sistemi ağızda başlar ve anüste son bulur. Sindirim sistemi organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, anüsten meydana gelir. 7 sınıf fen konu anlatımı içinde yer alan...
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları kişilerin yazılarda daha anlaşılır ve benimsenen bir dil kullanmaları için geniş kapsamlı bir konudur. Yazım kuralları konu anlatımı birçok kaynak kitaplarda farklı şekillerde yer alır. Örnekler vererek ...
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9. Sınıf edebiyat konu anlatımı konuları sözel konular olduğu için öğrenciler tarafından sevilen konulardır. Özellikle günlük hayatta var olan edebiyat çok ilgi çekmektedir. 9. Sınıf edebiyat konu anlatımı konuları içerisinde güzel sanatlar ve edebiy...

 

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı
Mantık Konu Anlatımı
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
6 Sınıf Fen Konu Anlatımı
9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı
Çember Konu Anlatımı
İşlem Konu Anlatımı
Fen Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Popüler İçerik
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9.sınıf kümeler konu anlatımı, kitaplarında kümeler yapısı kurulduktan sonra diğer matematik yapılarına geçiş yapılır. Bu nedenle kitaplarda ilk yer a...
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10. sınıf matematik konu anlatımı, genellikle zor ve uğraştırıcı fakat konuya hakim olduktan sonra sevilen konuların olduğu bir yıldır. Fakat bu konul...
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı; Fiziksel ve psikolojik olan karakterlerin anne ve babadan çocuklarına aktarılması bu karakterlerin iç güdü davranışları ile nes...
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konu anlatımı, Atatürk ilkeleri halkın mutluluğunu huzurunu refah seviyesinin yükselmesini amaçlayan birlik ve bera...
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar konu anlatımı genellikle anlaşılması zor olan konular arasındadır. Dalgalar konusu 10.sınıf müfredatında, optik ünitesi içerisinde yer alır. ...
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı, genellikle sözcüklere cümlelerde görev verilirken ve bu sözcüklerden yeni kelimeler türetileceği zaman ilk olarak eklere yer veri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024