Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Sosyoloji Konu Anlatımı

Sosyoloji Konu Anlatımı

Sosyoloji Konu Anlatımı, kısaca toplum bilimi olarak da bilinmektedir. Sosyoloji toplumdaki örgütlenme ve grupları ve bunlar arasındaki oluşan her türlü değişimi ve gelişimi, olayları ve varoluşları kendine göre yöntemlerle ve araştırmalarla inceleyen pozitif bir sosyal bilimdir. Sosyoloji kendi başına bir bilimdir. Felsefeden ayrı olarak bir bilimdir. Bağımsız olmasının nedenleri; reform, Fransız ihtilali, aydınlanma, sanayi devrimi, rönesans, doğa bilimleri ve felsefi düşüncede oluşan gelişmelerdir. Sosyoloji ilk olarak 1839 yılında Aguste Comte tarafından kullanılmıştır. Fakat sosyolojinin yaygınlaşmasına ön ayak olan kişi İngiliz sosyolog Harbert Spenser'dır.

Sosyoloji Konu Anlatımı


Sosyolojinin Alanı, toplumu bütünlük çerçevesi içerisinde inceleme konusu yaparken ele aldığı konuların, toplum ve toplumun evreni, sosyal yapı, kültür, sosyal değişme ve toplumsal kurumlar adı altında toplanmaktadır.

Sosyolojide Toplum ve Toplumların Yeri, Belli bir kısımda, belli otoriteler bağlı olarak temel yaşamlarını korumak amacıyla sosyal ilişkilerini kuran topluluklara verilen addır. Farklı yaşam tarzları, toplumların kendilerine ait kültürlerini ortaya koyar. Toplumlar arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. Cemaat ve Cemiyet olarak ikiye ayrılan sosyal ilişki niteliği vardır. Cemaat ortak ilişkinin, ortak mülkiyetin, biz duygusunun hâkim olduğu, adetlere törelere bağlı olarak yaşanılan alanlardır. Köy topluluklarını anlatır. Cemiyet ise çıkarların hâkim olduğu, bireysel mülkiyetin ve bireysel iradenin görüldüğü toplumun resmi yollardan yazılı kurallara göre sağlandığı şehir topluluklarına denir.

Sosyolojide Kültür, bir toplumun kendine özgü yaşama felsefesinin ifade biçimidir. Davranış, sanat, inanç, hukuk, töre, bilgi ve bunun gibi şeyler toplumun kültürünü oluşturmaktadır. Kültür unsurlarıyla birlikte kişilerin eseridir. Kültür denildiğinde akla nasıl insan geliyorsa, insanın olmadığı yerde de kültür olamaz. Kültür zamana göre değişimler gösterebilir. Toplumdan topluma farklılıklar gösterebilir. Bütünleştirici bir yapısal vardır. Aynı dili konuşan, vatanın koruyan, inançların aynı olası kültürel bir birliktir. Sosyolojide kültür, alt kültür, kültürleşme, kültürlenme, kültürel yozlaşma, kültürel değişme, kültürel şok diye kavramlara ayrılmaktadır.

Sosyolojide Toplumsal Kurumlar, toplumdaki ortak ve temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sosyal ilişkilerin ortaya çıkmasına denir. Bu kurumlar toplumda değerlere göre değişim göstermektedir. Bu farklılıkların olmasıyla toplumsal farklılıklarda oluşur. Çünkü toplumsal kurumlar, toplumu şekillendiren en önemli unsurların başında gelmektedir.

Toplumsal Kurumların Temel Özellikleri, her toplumda vardır. Ancak toplumdan topluma zamanla değişmektedir. Bu kurumlar ihtiyaç üzerine doğduğundan, ihtiyaçların karşılanmasında işlevseldir. Bu maddede zamanla değişebilmektedir. Her toplumun kendine göre yapısı ve kuralı vardır. Çağdaş toplumlarda bir kurumun üstlendiği işi başka bir kurum üstlenebilmektedir. Toplumda bütünlük hâkim olduğundan, kurumlardan biri değişirse bu diğer kurumları da etkiler. Toplumsal kurumlar, toplumun yapısını oluşturduğundan, toplumların hızla değişmesi toplumda bunalımlara neden olabilmektedir. Sosyolojide Sosyal Gelişme, Ekonomik büyüme, Orta sınıflaşma ve Sosyal bütünleşme diye üç ana unsurdan oluşmaktadır.
  • Ekonomik Büyüme; Bir ülkenin maddi durumunun zaman içerisinde artmasını ifade etmektedir. Örnek olarak büyüme hızındaki artış ve milli gelirin artması gibi.
  • Orta Sınıflaşma; Alt tabak insan topluluğunun zamanla yukarılara doğru geçişlerini ifade etmektedir. Bu süreçte toplumsal sınıflar, tabakalar arasında gelir düzeyi, yaşam biçimi, eğitimdeki düzey, normale dönmektedir. Yani gelişmiş olan ülkeler zamanla gelişim göstermektedirler.
  • Sosyal Bütünleşme; Bir toplumu oluşmasında yardımcı olan unsurlar, sosyal yapımım çeşitlilik göstermesi durumuna denmektedir. Sosyal bütünleşmede toplumun kültürel değerlerinin benimsenip paylaşılması önemli yer tutmaktadır. Fonksiyonel bütünleşme ve mana etrafında bütünleşme diye iki çeşide ayrılmaktadır.
Son Güncelleme : 20.01.2024 13:05:39
Sosyoloji Konu Anlatımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Sosyoloji Konu Anlatımı Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Sosyoloji Konu Anlatımı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı; İlkokul derecesi olan 3. Sınıf öğrencilerine temel dersler olarak Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Hayat bilgisi ve İngilizce dersleri verilmektedir. 3. Sınıf öğrencileri bazı dersleri son olarak görmüş oluyor bu sınıf derecesin...
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler konu anlatımı, Türkçe'nin temel konularından bir tanesidir. İlerleyen konuları iyice kavrayabilmek ve birbiri ile bağdaştırıp mantığa oturtabilmek adına zamirler konu anlatımını bilmek oldukça önemlidir.Zamir: Bir diğer adı 'adıl' olan zamir...
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9. Sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde pasif taşıma, aktif taşıma, koloniler, canlıların sınıflandırılması, bakteriler, hormonlar gibi konular yer alır. 9. Sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde en önemli olan konular organelle...
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar konu anlatımı, kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, özellikle kullanıldığı cümlelerde söz ve söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerin tümüne denilmektedir. Bağlaçlar konu anlatımı kapsamında bağlaçlar edatlardan değişik olarak cüml...
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı, günlük hayatımızda basit işlemlerden zor işlemlere kadar her alanda kullanılan bir konudur. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek çok önemlidir. Bu grafikler arasında çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği bulun...
Tarih Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
Tarih konu anlatımı, tarihte ilk Türk devletleri denince akla önce Asya ve Avrupa'da kurulan devletler gelmektedir. Karadeniz'in kuzey kısmından Tuna nehrine kadar uzanan bölgede yaşayan halk İskitlerdir.Asya Hun imparatorluğu, Mete han zamanında en ...
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9. Sınıf coğrafya konu anlatımı içerisinde anlatılan konu başlıkları doğa ve insan, harita bilgisi, coğrafi konum kavramları, saat dilimleri, tarih değiştirme çizgisi, zaman problemleri, dünyanın şekli ve hareketleri, mevsimler ve özellikleri, atmosf...
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler konu anlatımı, matematiğin önemli konularından biridir. 4 ve 5. Sınıf matematik müfredat konularından olup birikimli olarak devam etmektedir. İleride çeşitli işlemlerde öğrencilerin karşılarına çıktığından iyice öğrenilmesi şart olan konular...
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda açılar konu anlatım, nokta konusu ile başlar ve geometrinin temel konularından biridir. Doğruda açılar konusu özellikle lise derslerinde ayrıntılı bir şekilde okutulmaktadır. O zaman nokta bir doğruyu oluşturan başlangıç büyüklüğü olmayan olu...
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 sınıf fen konu anlatımı, vücudumuzdaki sistemler konusu, sindirim sistemi ağızda başlar ve anüste son bulur. Sindirim sistemi organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, anüsten meydana gelir. 7 sınıf fen konu anlatımı içinde yer alan...
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları kişilerin yazılarda daha anlaşılır ve benimsenen bir dil kullanmaları için geniş kapsamlı bir konudur. Yazım kuralları konu anlatımı birçok kaynak kitaplarda farklı şekillerde yer alır. Örnekler vererek ...
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9. Sınıf edebiyat konu anlatımı konuları sözel konular olduğu için öğrenciler tarafından sevilen konulardır. Özellikle günlük hayatta var olan edebiyat çok ilgi çekmektedir. 9. Sınıf edebiyat konu anlatımı konuları içerisinde güzel sanatlar ve edebiy...

 

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı
Mantık Konu Anlatımı
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
6 Sınıf Fen Konu Anlatımı
9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı
Çember Konu Anlatımı
İşlem Konu Anlatımı
Fen Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Popüler İçerik
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal sayılar konu anlatımı, doğal sayılar 0 dan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılardır. 'N' harfi ile gösterilir. Doğal sayılar rakamlar sayesi...
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9.sınıf kümeler konu anlatımı, kitaplarında kümeler yapısı kurulduktan sonra diğer matematik yapılarına geçiş yapılır. Bu nedenle kitaplarda ilk yer a...
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10. sınıf matematik konu anlatımı, genellikle zor ve uğraştırıcı fakat konuya hakim olduktan sonra sevilen konuların olduğu bir yıldır. Fakat bu konul...
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı; Fiziksel ve psikolojik olan karakterlerin anne ve babadan çocuklarına aktarılması bu karakterlerin iç güdü davranışları ile nes...
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konu anlatımı, Atatürk ilkeleri halkın mutluluğunu huzurunu refah seviyesinin yükselmesini amaçlayan birlik ve bera...
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar konu anlatımı genellikle anlaşılması zor olan konular arasındadır. Dalgalar konusu 10.sınıf müfredatında, optik ünitesi içerisinde yer alır. ...
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı, genellikle sözcüklere cümlelerde görev verilirken ve bu sözcüklerden yeni kelimeler türetileceği zaman ilk olarak eklere yer veri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024