Polinomlar Konu Anlatımı

Polinomlar Konu Anlatımı

Polinomlar konu anlatımı, Polinomların diğer ismi çok terimli ifadeler manasına gelmektedir. Polinomlar konu anlatımının iyi anlaşılabilmesi için üslü ifadeler ve fonksiyonlar konularının da anlaşılması gerekmektedir. Polinomlar matematikte önemli konulardan bir tanesi olmaktadır.

Polinomlar
a0,a1,a2,a3 …, an ϵ R ve n ϵ N olmak üzere P(x) = a0+a1.x+a2.x2+a3.x3+….+an.xn şeklindeki ifadelere x değişkenine göre ayarlanmış reel katsayılı polinom adı verilmektedir. Bu anlatımda a0,a1,a2,a3 …, an reel sayıları polinomun katsayıları, a0+a1.x+a2.x2+a3.x3+….+an.xn ifadesi polinomun terimleri olarak isimlendirilmektedir. an.xn teriminde yer alan an sayısı terimin katsayısı, x'in kuvveti olan nsayısına terimin derecesi olarak ifade edilmektedir. Polinomda derecesi en büyük olan terim, polinomun derecesi olarak denmektedir. Bu derece der [P(x)] olarak gösterilmektedir. Yine derecesi en büyük olan terimin katsayısı da polinomun baş katsayısı olarak ifade edilmektedir.

Polinomlar konu anlatımında polinomların isimlendirilmesi
Polinomların isimlendirilmesi katsayılarına bağlı olarak yapılmaktadır. Katsayı reel sayı ise reel katsayılı polinom, rasyonel sayılı ise rasyonel katsayılı ve tam sayılı ise tam sayılı polinom olarak isimlendirilmektedir.

Sabit polinom
Polinom konu anlatımımız içerisinde bir diğer tür sabit polinom olmaktadır. c ϵ R ve c≠0 olmak kaydı ile P(x) =c şeklindeki polinomlar sabit polinom olarak belirlenmektedir. Bu polinomların derecesi 0 olmaktadır.

Sıfır polinomu
P(x) = 0 şeklindeki polinom sıfır polinomu olarak isimlendirilmektedir. Bu polinomun derecesi ise tanımsız olmaktadır.

Örnek
P(x) = (2a-3).x2+bx + 2x+ 5 tanımı sabit polinom olduğuna göre ab değerinin çarpımı nedir?

Çözüm
Bu ifadenin sabit polinom sayılabilmesi için değişkenin olmaması gerekmektedir. Bu nedenle değişken katsayısı 0 olmak zorundadır.

2a – 3 = 0, x.(b+2)=0
2a= 3b+2= 0
a = 3/2 b = – 2
Buradan ab= –2= –3

Polinom konu anlatımı eşitlik
Aynı dereceye sahip terimlerin katsayıları eşit olan polinomlar eşit olmaktadır.

Polinomlarda işlemler
  • Toplama işlemi: İki polinom arasında toplama yapılırken dereceleri aynı olan terimlerin katsayıları kendi içinde toplanmakta ve o terimin katsayısı olarak yazılmaktadır.
  • Çıkarma işlemi: Polinomlarda çıkarma işlemi yapılırken, dereceleri aynı olan terimlerin katsayıları kendi arasında çıkartılır ve o terimin katsayısı olarak yazılmaktadır. Yani toplama işleminin tersi şeklinde olur.
  • Çarpma işlemi: Polinomların çarpımında birinin her teriminin diğerinin her bir terim değeriyle ayrı olarak çarpımları sonucunda bulunan terimlerin toplamına eşit olmaktadır.
Bölme işlemi: Polinomlarda bölme işlemi sayılara benzer şekilde yapılmaktadır. Bölme işlemi şu şekilde olmaktadır.
  • Bölünen ve bölen polinomlar x değişkeninin kuvvelerine göre sıralanması gerekmektedir.
  • Bölünen polinomun soldan ilk terimi, bölen polinomun yine soldan ilk terimine bölünmektedir. Sonuç bölümün işleminin ilk terimi olmaktadır.
  • Çıkan sonuç bölen polinomun bütün terimleri ile ayrı ayrı çarpılarak aynı derecede olan terimler alt alta gelecek biçimde bölünen polinomun altına yazılmaktadır.
  • Alta yazılan çarpım polinomu, bölünenin polinomundan çıkartılır.
  • Bütün bu işlemlere kalan polinomun derecesi, bölen polinomun derecesinden küçük olana kadar devam edilmektedir.
Polinomlar konu anlatımımız bu şekilde olmaktadır.
Son Güncelleme : 03.04.2021 09:50:10
Polinomlar Konu Anlatımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Polinomlar Konu Anlatımı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Polinomlar Konu Anlatımı"
Polinomlar konusu makalede belirtilen gibi çok kısa değil. Sanırım bu makalede özet olarak geçilmiş. ben bu konuyu naptıysam anlayamadım. Konu içerisinde dikkat etmem gereken herhangi bir durum var mıdır? Konunun ana kısmını anllarsam gerisinin çorap söküğü gibi geleceğini düşünüyorum.
Ayten . 25.10.2018 16:47:20
CEVAP YAZ
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı; İlkokul derecesi olan 3. sınıf öğrencilerine temel dersler olarak Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Hayat bilgisi ve İngilizce dersleri verilmektedir. 3. sınıf öğrencileri bazı dersleri son olarak görmüş oluyor bu sınıf derecesin...
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler konu anlatımı, Türkçe'nin temel konularından bir tanesidir. İlerleyen konuları iyice kavrayabilmek ve birbiri ile bağdaştırıp mantığa oturtabilmek adına zamirler konu anlatımını bilmek oldukça önemlidir.Zamir: Bir diğer adı ''adıl'' olan zam...
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde pasif taşıma, aktif taşıma, koloniler, canlıların sınıflandırılması, bakteriler, hormonlar gibi konular yer alır. 9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde en önemli olan konular organeller,...
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar konu anlatımı, kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, özellikle kullanıldığı cümlelerde söz ve söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerin tümüne denilmektedir. Bağlaçlar konu anlatımı kapsamında bağlaçlar edatlardan değişik olarak c...
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı, günlük hayatımızda basit işlemlerden zor işlemlere kadar her alanda kullanılan bir konudur. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek çok önemlidir. bu grafikler arasında çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği bulun...
Tarih Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
Tarih konu anlatımı, tarihte ilk Türk devletleri denince akla önce Asya ve Avrupa'da kurulan devletler gelmektedir. Karadeniz'in kuzey kısmından Tuna nehrine kadar uzanan bölgede yaşayan halk İskitlerdir. Asya Hun imparatorluğu, Mete han zamanında e...
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9. sınıf coğrafya konu anlatımı içerisinde anlatılan konu başlıkları doğa ve insan, harita bilgisi, coğrafi konum kavramları, saat dilimleri, tarih değiştirme çizgisi, zaman problemleri, dünyanın şekli ve hareketleri, mevsimler ve özellikleri, atmosf...
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler konu anlatımı, matematiğin önemli konularından biridir. 4. ve 5. sınıf matematik müfredat konularından olup birikimli olarak devam etmektedir. İlerde çeşitli işlemlerde öğrencilerin karşılarına çıktığından iyice öğrenilmesi şart olan konular...
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda açılar konu anlatım, nokta konusu ile başlar ve geometrinin temel konularından biridir. Doğruda açılar konusu özellikle lise derslerinde ayrıntılı bir şekilde okutulmaktadır. O zaman nokta bir doğruyu oluşturan başlangıç büyüklüğü olmayan olu...
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 sınıf fen konu anlatımı, vücudumuzdaki sistemler konusu, sindirim sistemi ağızda başlar ve anüste son bulur. Sindirim sistemi organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince barsak, anüsten meydana gelir. 7 sınıf fen konu anlatımı içinde yer alan s...
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları kişilerin yazılarda daha anlaşılır ve benimsenen bir dil kullanmaları için geniş kapsamlı bir konudur. Yazım kuralları konu anlatımı bir çok kaynak kitaplarda farklı şekillerde yer alır. Örnekler vererek...
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları sözel konular olduğu için öğrenciler tarafından sevilen konulardır. Özellikle günlük hayatta var olan edebiyat çok ilgi çekmektedir. 9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları içerisinde güzel sanatlar ve edebiyat...

 

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı
Mantık Konu Anlatımı
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
6 Sınıf Fen Konu Anlatımı
9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı
Çember Konu Anlatımı
İşlem Konu Anlatımı
Fen Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Popüler İçerik
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9.sınıf kümeler konu anlatımı, kitaplarında kümeler yapısı kurulduktan sonra diğer matematik yapılarına geçiş yapılır. Bu nedenle kitaplarda ilk yer a...
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10. sınıf matematik konu anlatımı, genellikle zor ve uğraştırıcı fakat konuya hakim olduktan sonra sevilen konuların olduğu bir yıldır. Fakat bu konul...
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı; Fiziksel ve psikolojik olan karakterlerin anne ve babadan çocuklarına aktarılması bu karakterlerin iç güdü davranışları ile nes...
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konu anlatımı, Atatürk ilkeleri halkın mutluluğunu huzurunu refah seviyesinin yükselmesini amaçlayan birlik ve bera...
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar konu anlatımı genellikle anlaşılması zor olan konular arasındadır. Dalgalar konusu 10.sınıf müfredatında, optik ünitesi içerisinde yer alır. ...
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı, genellikle sözcüklere cümlelerde görev verilirken ve bu sözcüklerden yeni kelimeler türetileceği zaman ilk olarak eklere yer veri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022