Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
9 Sınıf Kimya Konu Anlatımı

9 Sınıf Kimya Konu Anlatımı

9 sınıf kimya konu anlatımı; Kimya maddeleri ve özelliklerini, maddelerin diğer maddeleri ile ilişkilerini, maddelerin neden ve nasıl diğer maddeler ile birleştiğini ve bu maddelerin tekrar ayrılarak yeni maddeler oluşturulduğunu inceleyen bilim dalıdır. Kimya bilim dalının birçok alt bilim dalı bulunmaktadır. Bu bilim dalları analitik kimya, fiziksel kimya, organik kimya, inorganik kimya ve biyokimya olmaktadır. Kimya dersi günlük hayatımızda çok kullandığımız derslerden biridir. Bu ders orta öğretim zamanında fen bilimleri alanı seçen her öğrencinin gördüğü derslerden biridir. Her yıl görülen ders içeriği birbirinden farklıdır. Bu dersler en basit konudan en gelişmiş konuya doğru birbiri ile bağlantılı olacak şekilde anlatımı gerçekleştirilir.

9 sınıf kimya konu anlatımı ve içeriği


9. Sınıf kimya konusu olarak işlenen konular sırası ile kimya kanunları, hayatımızdaki kimya, atom ve yapısı, periyodik tablo, kimyasal bağlar, madde ve özellikleri gibi konuların anlatımı yapılmaktadır.

1. Ünite kimya kanunları: bu ünitenin içeriğinde kimya yasaları ele alınır. Bu yasalardan biri;

Kütlenin korunum kanunu; kimyasal olaylara giren ürünler ile oluşan toplam ürünlerin toplam kütleleri birbirine eşittir.

Sabit oranlar kanunu; bir bileşikteki elementlerin kütlece birleşme yüzdeleri eşittir.

Katlı oranlar kanunu; iki element veya iki bileşik oluşturuluyorsa bu elementlerden birinin oranı sabit tutulup, diğer elementin oranı arasında belli bir kat sayı bulunması kanunudur.

Hacim oranlar kanunu; kimyasal tepkimeye giren gazlar ile tepkime sonucu oluşan gaz halindeki ürünlerin aynı koşullarda hacimler arasında belirli bir oranın bulunmasıdır.

2. Ünite hayatımızdaki kimya: bu konuda hayatımızda yer alan kimyasal maddeler incelenir. Temizlik malzemeleri sabunlar, deterjanlar, çamaşır sodası ve çamaşır suyu, yaygın malzemeler sönmüş ve sönmemiş kireç, harç ve sıvanın elde edilmesi, beton eldesi, cam üretimi, seramik üretimi ve kullanım alanları, boyalar ve alaşımlar gibi konular anlatılmaktadır.

3. Ünite atom ve yapısı: bu konuda elementin en küçük yapı taşı olan atom konusu incelenir. Bir atomu yapısında atom numarası, kütle numarası, proton sayısı, nötron sayısı ve çekirdek yükü bulunmaktadır.

4. Ünite periyodik tablo: bu konuda elementlerin atom numaralarına göre belirli bir kuralar uyarak sıralanması ile periyodik cetvel oluşumu görülür. Periyodik cetvelde hem yatay hem de dikey sütunlar yer almaktadır. Yatay sütunlarda 7 tane periyot bulunur, dikey sütunlarda ise 8 tane grup bulunur. Periyodik cetvelde metal, ametal ve soygaz gibi elementler bulunmaktadır.

5. Ünite kimyasal bağlar: Molekülleri bir arada tutan bağlardır. Bu moleküller arasında bağ oluşumu için atomlar tek başına bulundukları zamanlara göre daha kararlı yapıdadırlar. Yani bağ oluşumunda dışarıya enerji verilir. Atomlar aralarında bağ yaparken her zaman soygaza benzemektedirler.

6. Ünite madde ve özellikleri: bu konuda madde nedir, madde ve özellikleri, maddenin halleri, saf ve saf olmayan madde halleri, elementler, bileşikler, homojen ve heterojen karışımlar, emülsiyon, süspansiyon, fiziksel ve kimyasal değişme, maddelerin ayırt edici özellikleri ve maddelerin ayrılması gibi konuların anlatımı yapılır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 09:30:59
9 Sınıf Kimya Konu Anlatımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
9 Sınıf Kimya Konu Anlatımı Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "9 Sınıf Kimya Konu Anlatımı"
Sınıf öğretmenliği 1. Sınof öğrencisiyim ve yüzeysel bir şekilde kinya dersi alıyorum bu element adlarıno dahaa hızlı ve kalıcı bir şekilde nasıl öğrenebilirim daha önce hiç kimya dersi almadım ilk kez bu yıl alıyorum sıfırım yani o yüzden en basit şekilde nasıl öğrenebilirm?
Mirat . 23.10.2018 21:14:44
CEVAP YAZ
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı; İlkokul derecesi olan 3. Sınıf öğrencilerine temel dersler olarak Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Hayat bilgisi ve İngilizce dersleri verilmektedir. 3. Sınıf öğrencileri bazı dersleri son olarak görmüş oluyor bu sınıf derecesin...
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler konu anlatımı, Türkçe'nin temel konularından bir tanesidir. İlerleyen konuları iyice kavrayabilmek ve birbiri ile bağdaştırıp mantığa oturtabilmek adına zamirler konu anlatımını bilmek oldukça önemlidir.Zamir: Bir diğer adı 'adıl' olan zamir...
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9. Sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde pasif taşıma, aktif taşıma, koloniler, canlıların sınıflandırılması, bakteriler, hormonlar gibi konular yer alır. 9. Sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde en önemli olan konular organelle...
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar konu anlatımı, kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, özellikle kullanıldığı cümlelerde söz ve söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerin tümüne denilmektedir. Bağlaçlar konu anlatımı kapsamında bağlaçlar edatlardan değişik olarak cüml...
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı, günlük hayatımızda basit işlemlerden zor işlemlere kadar her alanda kullanılan bir konudur. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek çok önemlidir. Bu grafikler arasında çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği bulun...
Tarih Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
Tarih konu anlatımı, tarihte ilk Türk devletleri denince akla önce Asya ve Avrupa'da kurulan devletler gelmektedir. Karadeniz'in kuzey kısmından Tuna nehrine kadar uzanan bölgede yaşayan halk İskitlerdir.Asya Hun imparatorluğu, Mete han zamanında en ...
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9. Sınıf coğrafya konu anlatımı içerisinde anlatılan konu başlıkları doğa ve insan, harita bilgisi, coğrafi konum kavramları, saat dilimleri, tarih değiştirme çizgisi, zaman problemleri, dünyanın şekli ve hareketleri, mevsimler ve özellikleri, atmosf...
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler konu anlatımı, matematiğin önemli konularından biridir. 4 ve 5. Sınıf matematik müfredat konularından olup birikimli olarak devam etmektedir. İleride çeşitli işlemlerde öğrencilerin karşılarına çıktığından iyice öğrenilmesi şart olan konular...
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda açılar konu anlatım, nokta konusu ile başlar ve geometrinin temel konularından biridir. Doğruda açılar konusu özellikle lise derslerinde ayrıntılı bir şekilde okutulmaktadır. O zaman nokta bir doğruyu oluşturan başlangıç büyüklüğü olmayan olu...
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 sınıf fen konu anlatımı, vücudumuzdaki sistemler konusu, sindirim sistemi ağızda başlar ve anüste son bulur. Sindirim sistemi organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, anüsten meydana gelir. 7 sınıf fen konu anlatımı içinde yer alan...
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları kişilerin yazılarda daha anlaşılır ve benimsenen bir dil kullanmaları için geniş kapsamlı bir konudur. Yazım kuralları konu anlatımı birçok kaynak kitaplarda farklı şekillerde yer alır. Örnekler vererek ...
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9. Sınıf edebiyat konu anlatımı konuları sözel konular olduğu için öğrenciler tarafından sevilen konulardır. Özellikle günlük hayatta var olan edebiyat çok ilgi çekmektedir. 9. Sınıf edebiyat konu anlatımı konuları içerisinde güzel sanatlar ve edebiy...

 

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı
Mantık Konu Anlatımı
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
6 Sınıf Fen Konu Anlatımı
9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı
Çember Konu Anlatımı
İşlem Konu Anlatımı
Fen Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Popüler İçerik
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9.sınıf kümeler konu anlatımı, kitaplarında kümeler yapısı kurulduktan sonra diğer matematik yapılarına geçiş yapılır. Bu nedenle kitaplarda ilk yer a...
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10. sınıf matematik konu anlatımı, genellikle zor ve uğraştırıcı fakat konuya hakim olduktan sonra sevilen konuların olduğu bir yıldır. Fakat bu konul...
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı; Fiziksel ve psikolojik olan karakterlerin anne ve babadan çocuklarına aktarılması bu karakterlerin iç güdü davranışları ile nes...
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konu anlatımı, Atatürk ilkeleri halkın mutluluğunu huzurunu refah seviyesinin yükselmesini amaçlayan birlik ve bera...
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar konu anlatımı genellikle anlaşılması zor olan konular arasındadır. Dalgalar konusu 10.sınıf müfredatında, optik ünitesi içerisinde yer alır. ...
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı, genellikle sözcüklere cümlelerde görev verilirken ve bu sözcüklerden yeni kelimeler türetileceği zaman ilk olarak eklere yer veri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024