İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu anlatımı, tarih konularının başında, temelinde yer almaktadır. İlerleyen konuları, tarihin ilerleyen durumlarını anlayabilmek için İslamiyet Öncesi Türk Tarihini bilmenin büyük bir katkısı olacaktır. İslamiyet Öncesi Türk Tarihinde bir çok göç dikkati çekmektedir. Türk göçleri ve sonuçlarının tarihin ilerleyen yıllarına etkisi oldukça büyüktür.

Türk Göçlerinin Nedenleri
 • İklim koşullarına bağlı olarak meydana gelen kuraklıklar, artan nüfus nedeniyle yerleştikleri toprakların yetmemeye başlaması ve tüm bu durum ve koşullar sonucunda yaşadıkları bölgelerde geçim sıkıntılarının ortaya çıkmaya başlaması
 • Türk boyları arasında ortaya çıkan savaşlar
 • Çin, Moğol, Kitan gibi dış sebeplerden olayı Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olduklarından bağımsızlıklarını kaybetmek istememeleri
 • Salgın hale gelen hastalıklar ve otlakların artık yetersiz kalması Türklerin göç sebeplerinden bazılarıdır.

Türk Göçlerinin Sonuçları
 • Yaşanan göç sonucunda Orta Asya'da bulunan Türk Devletlerinin kültür ve medeniyeti dünyanın farklı yerlerine yayılmaya başladı.
 • Orta Asya'da kalan Türk boyları Hunların yönetimi ile ilk Türk devletini kurdular.
 • Göçler farklı bölgelerde Türk devletlerinin kurulmasını sağlamışlardır.
 • Türklerin batıya gitmesi ile birlikte Kavimler Göçü'nü başlatmışlardır.
İlk Türk devletleri
 • Asya Hun İmparatorluğu: Kuruldukları tarih kesin olarak belli değildir. M.Ö. 3. yüzyılda Hunlar, Çinlilere karşı büyük bir güç haline gelmişlerdir. Çin Seddi Çinlilerin Hun akınlarına engel olmak amacıyla ördükleri bir duvardır. Mete Han döneminden sonra Hunlar zayıflamışlardır. Çinlilerin propagandası ile birlikte Hun beyleri birbirine düşmüştür. Mete Han'ın ölümüyle birlikte zayıflayan Hunlar, önce Doğu ve Batı olmak üzere Güney ve Kuzey olarak parçalanmışlardır.
 • Göktürk Devleti: Türk adı ile kurulan ilk devlet olmak ile birlikte ilk hükümdarları Bumin Kağan'dır. Başkentleri Ötüken'dir. Doğu Göktürkleri 630 yılında, Batı Göktürkleri ise 659 yılından itibaren Çin egemenliğine girerek yıkılmışlardır.
 • Kutluk Devleti: Kutuk Devleti'nin en güçlü olduğu dönemler Bilge Kağan ve kardeşi olan Kül Tigin dönemleridir. Dönemin siyasetinde önemli rol oynayan bir diğer isim ise Kutuk Devleti'nin veziri Tonyukuk'tur.
 • Uygur Devleti: Uygur devleti Doğu Türkistan' da bulunmaktadır. Uygur Devleti'nin en önemli özelliği yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olmalarıdır. Bu nedenle Uygur devleti tarım,sanat ve ticarette oldukça ilerlemişlerdir. Mani dinini benimseyen Uygur Devleti bu dine ait bir çok tapınak yaparak mimaride çok fazla ilerleme göstermişlerdir.

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet:
 • Devlet yönetimi: Türk devletlerinde hükümdar ülkeyi töre ve gelenek,göreneklere göre yönetmekteydi. Türklerde iktidarı ve hükümeti kontrol eden savaş ve barış ile ilgili konularla ilgilenen ''kurultay'' adı verilen bir meclis bulunmaktadır.
 • Ordu: Türk devletleri hemen her zaman savaşa hazır durumdaydılar. Askerlik özel bir meslek olarak sayılmıyordu. Türk ordusunun asıl temeli atlı askerlerden oluşmaktaydı. Mete Han, düzenli ve disiplinli ilk Türk ordusunun kurucusudur.
 • Hukuk: İslamiyet öncesi Türk devletlerinde yazılı hukuk bulunmuyordu. Türklerin gelenek ve göreneklerinden oluşan yazısız hukuk sistemine ''töre'' adı veriliyordu ve İslamiyet öncesi Türk devletleri töre hukuk sistemi ile yönetiliyordu.
 • Din ve inanış: Türklerin inandığı en eski din Göktanrı inancıdır. Hunlar öldükten sonra yaşama inandıklarından ölüleri değerli eşyaları ile birlikte gömmekteydiler.
Son Güncelleme : 16.04.2021 00:40:22
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı; İlkokul derecesi olan 3. sınıf öğrencilerine temel dersler olarak Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Hayat bilgisi ve İngilizce dersleri verilmektedir. 3. sınıf öğrencileri bazı dersleri son olarak görmüş oluyor bu sınıf derecesin...
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler konu anlatımı, Türkçe'nin temel konularından bir tanesidir. İlerleyen konuları iyice kavrayabilmek ve birbiri ile bağdaştırıp mantığa oturtabilmek adına zamirler konu anlatımını bilmek oldukça önemlidir.Zamir: Bir diğer adı ''adıl'' olan zam...
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde pasif taşıma, aktif taşıma, koloniler, canlıların sınıflandırılması, bakteriler, hormonlar gibi konular yer alır. 9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde en önemli olan konular organeller,...
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar konu anlatımı, kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, özellikle kullanıldığı cümlelerde söz ve söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerin tümüne denilmektedir. Bağlaçlar konu anlatımı kapsamında bağlaçlar edatlardan değişik olarak c...
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı, günlük hayatımızda basit işlemlerden zor işlemlere kadar her alanda kullanılan bir konudur. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek çok önemlidir. bu grafikler arasında çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği bulun...
Tarih Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
Tarih konu anlatımı, tarihte ilk Türk devletleri denince akla önce Asya ve Avrupa'da kurulan devletler gelmektedir. Karadeniz'in kuzey kısmından Tuna nehrine kadar uzanan bölgede yaşayan halk İskitlerdir. Asya Hun imparatorluğu, Mete han zamanında e...
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9. sınıf coğrafya konu anlatımı içerisinde anlatılan konu başlıkları doğa ve insan, harita bilgisi, coğrafi konum kavramları, saat dilimleri, tarih değiştirme çizgisi, zaman problemleri, dünyanın şekli ve hareketleri, mevsimler ve özellikleri, atmosf...
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler konu anlatımı, matematiğin önemli konularından biridir. 4. ve 5. sınıf matematik müfredat konularından olup birikimli olarak devam etmektedir. İlerde çeşitli işlemlerde öğrencilerin karşılarına çıktığından iyice öğrenilmesi şart olan konular...
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda açılar konu anlatım, nokta konusu ile başlar ve geometrinin temel konularından biridir. Doğruda açılar konusu özellikle lise derslerinde ayrıntılı bir şekilde okutulmaktadır. O zaman nokta bir doğruyu oluşturan başlangıç büyüklüğü olmayan olu...
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 sınıf fen konu anlatımı, vücudumuzdaki sistemler konusu, sindirim sistemi ağızda başlar ve anüste son bulur. Sindirim sistemi organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince barsak, anüsten meydana gelir. 7 sınıf fen konu anlatımı içinde yer alan s...
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları kişilerin yazılarda daha anlaşılır ve benimsenen bir dil kullanmaları için geniş kapsamlı bir konudur. Yazım kuralları konu anlatımı bir çok kaynak kitaplarda farklı şekillerde yer alır. Örnekler vererek...
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları sözel konular olduğu için öğrenciler tarafından sevilen konulardır. Özellikle günlük hayatta var olan edebiyat çok ilgi çekmektedir. 9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları içerisinde güzel sanatlar ve edebiyat...

 

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı
Mantık Konu Anlatımı
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
6 Sınıf Fen Konu Anlatımı
9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı
Çember Konu Anlatımı
İşlem Konu Anlatımı
Fen Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Popüler İçerik
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9.sınıf kümeler konu anlatımı, kitaplarında kümeler yapısı kurulduktan sonra diğer matematik yapılarına geçiş yapılır. Bu nedenle kitaplarda ilk yer a...
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10. sınıf matematik konu anlatımı, genellikle zor ve uğraştırıcı fakat konuya hakim olduktan sonra sevilen konuların olduğu bir yıldır. Fakat bu konul...
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı; Fiziksel ve psikolojik olan karakterlerin anne ve babadan çocuklarına aktarılması bu karakterlerin iç güdü davranışları ile nes...
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konu anlatımı, Atatürk ilkeleri halkın mutluluğunu huzurunu refah seviyesinin yükselmesini amaçlayan birlik ve bera...
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar konu anlatımı genellikle anlaşılması zor olan konular arasındadır. Dalgalar konusu 10.sınıf müfredatında, optik ünitesi içerisinde yer alır. ...
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı, genellikle sözcüklere cümlelerde görev verilirken ve bu sözcüklerden yeni kelimeler türetileceği zaman ilk olarak eklere yer veri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022